Authentiek zijn, over je dharma vinden en authentiek leven

authentiek zijn

Er wordt door andere veel waarde gehecht aan je authenticiteit. Maar heb je authentiek zijn ooit geleerd? Wanneer ben je authentiek? Het boek Authentiek Leven van Stephan Cope geeft inzichten in authentiek zijn en gaat in op het vinden van je roeping en hierna leven.

authentiek zijn

Boek Review: Authentiek leven - Sthephen Cope

Als je tevoorschijn brengt wat in je is, zal dat je redden. Als je niet tevoorschijn brengt wat in je is, zal het je doden. En wat wordt er dan precies gedood? Energie sterft als eerste. Die stralende ogen. En vervolgens vertrouwen. En daarna hoop. En dan het leven zelf.

Na het lezen van deze eerste zinnen in het boek Authentiek leven van Stephen Cope was ik verkocht. En ik niet alleen. Jane Goodall, Beethoven en Gandhi ook. In de Bhagavad Gita, een van de meest bekende en geliefde yogateksten, gaat de krijger Arjuna op zoek naar zijn roeping (dharma) met hulp van zijn goddelijke mentor Krishna. Stephen Cope gebruikt dit eeuwenoude verhaal als basis voor het ontwikkelen van een Authentiek leven.

Krishna laat Arjuna een pad naar het authentiek zijn door middel van handelen in de wereld zien. Niet door afstand te doen van wereldse zaken en je terug te trekken of door in retraite te gaan. En vooral niet door actieloosheid. Mensen voelen zich in feite het gelukkigst en het meest vervuld als ze geconfronteerd worden met de uitdaging van hun dharma in de wereld – als ze een grote inspanning  moeten leveren voor een onweerstaanbare activiteit waar ze een ware roeping voor hebben.

Hoe vind je jouw ware roeping? Wat moet je daarvoor doen of laten? Wanneer weet je dat je op het juiste pad zit? En welke rol speelt het universum in dit proces? De Bhagavad Gita is gebaseerd op de volgende vier pijlers die antwoord geven op deze vragen:

  1. Onderscheid je dharma
  2. Ga er met volle kracht tegenaan
  3. Laat de uitkomst los
  4. Geef al je handelingen over aan God

Onderscheid je dharma

Ware roeping komt voort uit de liefdesstroom tussen de individuele ziel en de goddelijke ziel. Ware dharma is een terugkeer van de ziel naar zijn Bron en het begin van het authentiek zijn. Je zou kunnen zeggen dat de dharma van elk individu als een innerlijke vingerafdruk is. Het is de subtiele innerlijke blauwdruk van een ziel. Het verwijst dus naar de bijzondere en eigenaardige kwaliteiten van een wezen. De heel speciale en bepaalde kwaliteiten die hem of haar authentiek maken.

In veel gevallen, misschien wel in de meeste is het onderscheiden van dharma een moeilijk, zelfs martelend proces. Het wordt alleen geboren uit onze worstelpartijen met twijfel, innerlijke conflict en wanhoop. En toch valt er niet te ontsnappen aan het maken van keuze en het overgaan tot handelen.

Krishna wijst in zijn lessen aan Arjuna op een waarheid die ook voor ons geldt. Je kunt niet iedereen zijn die je wilt zijn. Wanneer een leven gebaseerd is op zelfverloochening, vermenigvuldigt de gewoonte van zelfverloochening zicht tot we het gevaar lopen niet meer te weten wie we zijn. Maar gaven hebben iets veerkrachtigs: hun licht dooft nooit volledig. Ze liggen zo dicht bij onze kern dat ze nooit worden verwoest, hoeveel het leven ook zijn glans verloren heeft. De gave is een onverwoestbaar zaad.

De gave kan niet tot volledig wasdom komen tenzij deze wordt aangewend ten dienste van het grotere goed. Hij dienend aan de tijd en het collectieve bewustzijn.

  1. Vertrouw op de gave
  2. Zie het kleine als het grote
  3. Luister naar de roep der tijden

Ga er met volle kracht tegenaan

De onwetende die geen vertrouwen heeft en twijfelt, gaat ten onder. In de yogabenadering wordt twijfel vaak ‘de verlammende kwelling’ genoemd. Verlamdheid is dan ook het voornaamste kenmerk ervan en weerhoud je ervan om keuzes te maken, actie te ondernemen voor een echt authentiek leven.

Handelen in samenspel met je levensdoel zorgt op zichzelf voor eenwording. Handelingen die je dharma bewust ondersteunen, hebben de kracht en energie in zich om je energie te bundelen. Deze uiterlijke handelingen vormen ons vanbinnen, stap voor stap. Je dharma vinden en ernaar handelen. Als je dit doet, zal je energie zich tot een laserstraal van effectiviteit bundelen.

Verspil geen tijd met het berekenen van je kansen op succes op falen. Bepaal eenvoudig je doel en begin. (ACTIE) Alles wat je niet vrijuit en overvloedig geeft, raak je weer kwijt. Geef vrijuit en overvloedig! Onder deze voorwaarden komt het universum je te hulp.

Beslissen iets te doen, betekent soms beslissen iets anders niet te doen. (FOCUS)

Het verschil tussen mensen ligt niet in het formaat van hun handen, noch in de perfectie van hun lichamen, maar in dit ene sublieme vermogen tot concentratie: in een keer je volle gewicht in de strijd gooien, de eeuwigheid in een uur leven.

  1. Maak herhaalde en doelbewuste keuzes die je dharma ondersteunen
  2. Verenig je energie op elke mogelijke manier met je dharma. Focus!
  3. Word meester over je dharma door doelbewust en systematisch te oefenen.
authentiek leven

Laat de uitkomst los

Streef erna je plicht te doen, maar doe die niet om de vruchten ervan. In de loop van honderden jaren beoefening hebben yogi’s ontdekt dat je vastklampen aan de uitkomst een schadelijk effect heeft op de prestaties. Vastklampen op welke manier dan ook verstoort de geest. En deze verstoorde geest is dan niet volledig aanwezig bij de taak die moet worden volbracht. Hij is voortdurend op het volgende moment gericht, verlangend. En daardoor kan hij niet zijn volledige krachten wenden tot de huidige taak.

Verlangen blijkt simpelweg een andere vorm van twijfel te zijn. Het voert de geest weg uit het huidige moment. Het is een geest die zich voortdurend afvraagt: ‘Hoe doe ik het?’ of ‘voldoe ik wel?’ of ‘ben ik aan het winnen of verliezen’? is een gespleten geest. Verlangen heeft drie schadelijke effecten: verstoring, verduistering en afscheiding.

Werk dat onder het dictaat van dharma wordt gemaakt heeft een eigen leven. Het heeft een bestaan dat op een vreemde manier onafhankelijk is van zijn maker. Als je tevoorschijn brengt wat in je is, zal dat de wereld redden. Visualisatie kan je hierbij helpen.

Geef al je handelingen over aan god

Hij leert dat onze beslissingen over onze handelingen onvermijdelijk voortvloeien uit ons inzicht in wie we zijn. En als we niet weten wie we zijn, maken we slechte keuzes.

Je bent al dat wat je zoekt. Het is in je. Het is al wie je bent. Het is klaar. Staak het zoeken. Het begin en het einde van het geschapene zijn onbekend. Slechts de tussenliggende vorm is waarneembaar.

De transformatie van het zelf gaat niet om iets toevoegen. Door ons te herinneren wie we zijn, worden we bevrijd van ons streven om ergens anders te zijn en iemand anders te zijn. Weten wie we werkelijk zijn, bevrijd ons van het verleden en van de toekomst. We hebben angst dat het verleden zich herhaald en angst voor de vormloze toekomst. De kracht van leven ligt verscholen in het NU.

Ken je dharma. Doe het met alle hartstocht die je in je hebt. Geef de vruchten op. En laat het aan mij over. Geef je levenswerk over aan God, aan het goddelijke in jou, en aan het goddelijke in alle wezens. Je moet geleidelijk leren je wil aan mij over te geven. Je kunt je dharma vinden, maar niet sturen via de wil van het kleine zelf (ego). Deze zal je altijd in de verkeerde richting sturen. Naar vergeetachtigheid en af gescheidenheid. De door het verlangen van het kleine zelf gestuurde wil, is de grootste vijand van vrijheid en eenheid.

Weten wanneer te handelen en wanneer niet, wat de juiste en wat de verkeerde handeling is, wat zekerheid en wat onzekerheid verschaft: dat zijn de kenmerken van een zuivere geest.

Als je moe bent, ga dan door, als je bang bent, ga dan door, als je honger hebt, ga dan door, als je de vrijheid wil proeven, ga dan door.

Tot slot

Als je je werk in deze wereld niet vindt en je jezelf niet met je hele hart en ziel in stort, dan maak je jezelf uiteindelijk tot je werk. In he beste geval wijd je je aan de perfectionering van jezelf. De perfectionering van je gezondheid, intelligentie, schoonheid, huis of zelfs je spirituele vermogens. En het probleem is dat deze zelftoewijding een onbeduidende taak is.

Hoop en angst zijn beide fantomen die voortkomen uit denken aan het zelf. Wanneer we het zelf niet als zelf zien. Waar zijn we dan bang voor.

De belangrijkste bron van uitputting is het zelfzuchtige verlangen om uit alles het beste te halen, een briljant succes te zijn in onze eigen ogen en in die van anderen. Een weg naar een authentieke persoonlijkheid.

Eens mens moet altijd op het spoor blijven van zijn eigen diepste natuur. Want zonder angst vanuit je eigen essentie leven is wat je met het goddelijke verbindt.

Thoreau

Over de auteur

Dominique Nelissen

Een paradijsvogel in het paradijs. Zo voelt mijn leven nu, dat was vroeger anders. Je wordt geboren en gevormd door je gezin, onderwijs, mooie & minder mooie momenten. Mijn droom was werken met paarden, buiten in de natuur.…

Alle artikelen van Dominique Nelissen

Boek van de week

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de inspiratiemail van Mind Setters

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte van het laatste nieuws voor persoonlijk ontwikkeling en groei. 
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en mis geen enkel bericht!
© Mindsetters - 2023
Made with
Web Wings
chevron-down