De 12 verschillende baby fases op een rij!

baby fases
07/12/2023
642

In het eerste levensjaar ontwikkelt een baby zich enorm snel. Zo maakt jouw baby verschillende groeispurten door. Gedurende deze periode leert jouw baby nieuwe vaardigheden. Van omrollen, naar kruipen, alles met de mond willen ontdekken. Verschillende vaardigheden die jouw baby zich eigen maakt op het gebied van zijn of haar motorische, sociale en fysieke ontwikkeling. Benieuwd naar wat jij kan verwachten gedurende deze verschillende ontwikkelingsfases oftewel baby fases, zal ik in deze blog verder toelichten! Op deze manier kan jij dus met jouw baby de verschillende baby fases zo goed mogelijk doorlopen!

De verschillende baby fases

Baby fase 1: 1e maand na geboorte

Baby fase 1, oftewel de newborn fase.. Wellicht zal je op een blauwe of roze wolk zitten, de geboorte van je eerste, misschien wel tweede, derde, vierde kind. Elke zwangerschap is uniek in zijn soort, verloopt anders en zal je je waarschijnlijk ook anders gevoeld hebben. Ook de ontwikkeling van ieder kind is uniek en verloopt dus op zijn of haar eigen manier. Wanneer het je eerste zwangerschap is en je net bevallen bent van je eerste kind, weet dat de eerste periode na de bevalling niet altijd als even prettig wordt ervaren. Zo heeft de kraamtijd ook verbogen psychische effecten. Wat de kraamtijd is en wat dit voor jou kan betekenen lees je in de blog over de kraamtijd en de verborgen psychische effecten.

Bij de geboorte lijkt het alsof de baby nog niet veel kan, toch kan het al heel wat! Maar ook iedere dag leert de baby nieuwe dingen waardoor de ontwikkeling in het begin razendsnel verloopt. Een pasgeboren baby ziet nog niet heel veel, de oogjes zijn nog niet geheel ontwikkeld. Het ziet waarschijnlijk een netwerk van licht en schaduwbeelden zonder duidelijke contrasten en/of contouren.

Op een afstand van 20 cm kan een baby toch al redelijk scherp zien. Dit betekent dat de baby dus de gezichten van de ouders op redelijk korte afstand kan zien en uiteindelijk herkennen. Houdt de baby dus dicht bij je zodat hij of zij het gezicht kan identificeren. Mensen en voorwerpen die verder zijn dan een afstand van 20 cm kan de baby nog niet goed zien, daar de baby nog niet in staat is om goed scherp te stellen. Maar ook deze ontwikkeling laat niet lang op zich wachten.

Aan het einde van de eerste maand is het vermogen om de ogen scherp te stellen al zover verbeterd dat een baby grote vlakken scherp kan zien. Kleine details zijn nog niet zichtbaar.

Wat betreft het horen, een baby kan in de baarmoeder al geluiden opvangen. Vanaf 28 weken zwangerschap reageert de baby zelfs al op geluiden buiten de baarmoeder. Wanneer de baby dus geboren is, kan het al horen. Echter zijn de geluiden wel gedempt daar zich nog vruchtwater in de gehoorgangen bevindt. Na een paar dagen hoort een baby dus hetzelfde als jou, indien je geen gehoorschade het opgelopen door de jaren heen.

Een pasgeboren baby hoort dus al stemmen en geluiden en herkent uit alle geluiden de vertrouwde stemmen van mama, papa en eventuele broertjes en zusjes. Als je de baby in de baarmoeder vertrouwd hebt gemaakt met een bepaald geluid, bv. een liedje die je tijdens de zwangerschap veelal geluisterd hebt, dan zullen de meeste baby’s ook na de geboorte dit liedje associëren met de veiligheid van de baarmoeder en kan dit ze rustig maken. Dus een tip voor de zwangere moeders onder ons!

Vanaf de geboorte kan een baby ook al ruiken. Deze ontwikkeling is ook al in de baarmoeder begonnen. De baby herkent de geur van de moeder sterk, dit omdat de baby de moeder al vanuit de baarmoeder geroken heeft en deze geur eigen heeft gemaakt. Alle baby's worden aangetrokken door de geur van de borsten. Borst gevoede kinderen hebben een duidelijke voorkeur voor de geur van moeders borsten, de geur van borsten van een andere vrouw trekt de borst gevoede baby veel minder aan.


De baby leert de andere ouder het snelst herkennen als je de baby vlak na de geboorte bloot op de blote huid van de andere ouder legt. Door dit regelmatig te doen zal de baby de geur van de andere ouder ook snel gaan herkennen. Hierbij is huid op huid contact erg belangrijk. Niet alleen voor de herkenning van de geur maar ook voor de emotionele verbinding tussen de ouder en het pasgeboren kind.

Wat betreft de smaakpapillen, uit onderzoek blijkt dat een pasgeboren baby al smaak heeft. De meeste baby's hebben een voorkeur voor de zoete smaak, daar het vruchtwater ook zoet van smaak is. Maar wanneer de moeder tijdens de zwangerschap bepaalde sterke stoffen/producten eet, heeft dit invloed op de smaak van het vruchtwater. Wanneer de moeder bijvoorbeeld een gerecht met veel knoflook heeft gegeten, zal dit het vruchtwater meer bitter doen laten smaken. Hierbij wil ik graag als tip meegeven om tijdens de zwangerschap zo gevarieerd mogelijk te eten.

Door in je zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding zo gevarieerd mogelijk te eten leert je baby al vele smaken kennen waardoor het vermoeden is dat het kind een makkelijkere eter wordt.

Vanaf de geboorte neemt de baby een typische houding aan: benen en armen opgetrokken, handjes gebald en teentjes gekromd. Dit komt omdat de buigspieren veel meer op spanning staan dan de spieren die kunnen strekken. Alle bewegingen die de baby maakt zijn nog ongecontroleerd, daar de baby nog niet in staat is om zijn spieren aan te sturen en te beheersen. Dit begint pas in de tweede babyfase, wanneer de hersenen en het zenuwstelsel ook meer ontwikkeld zijn.

In het begin zal de baby nog veel slapen, dit is ook nodig voor de verdere ontwikkeling van de baby. Gemiddeld slapen baby's 16 tot 20 uur per dag. Neem hierin ook jouw eigen rust als kersverse moeder, want jou herstel doet er ook toe!

Tweede baby fase: baby twee maanden oud

De zintuigen van de baby maken een enorm groei en ontwikkeling door. Maar de baby is nog niet in staat om alle indrukken op de juiste manier te verwerken waardoor de baby nog snel overprikkeld is met als gevolg een huilerige baby. De baby raakt sneller van slag, huilt meer en verlangd naar zijn veilige en vertrouwde omgeving, namelijk op de buik van mama. Rond deze tijd zoekt de baby dan ook meer lichaamscontact en aandacht, zijn ze onrustiger, kunnen ze slechter slapen en huilen ze over het algemeen vaker. Biedt in deze periode veel veiligheid en troost aan, hier heeft de baby veel baat bij.

In deze periode zijn er ook verschillende lichamelijke veranderingen zichtbaar. De baby ademt rustiger, schrikt minder vaak, traant wanneer hij of zij huilt. Ook ontwikkelt het maag-en darmstelsel zich verder. De baby groeit op dit moment over de meeste spijsverteringsstoornissen heen. De baby zal zich minder snel verslikken, spuugt minder vaak en minder last van boeren.

Gedurende de tweede maand is de baby is steeds meer waker en duidelijk geïnteresseerd in hetgeen om hem of haar heen gebeurd. Zoals eerder benoemd, kan een baby na de eerste vier weken zijn ogen al beter scherp stellen. Het gaat zich voornamelijk om grote vlakken en objecten, details ontgaan hem nog altijd. Zo lang de baby nog niet scherp kan zien, zal het je waarschijnlijk opvallen dat de baby nog wel eens scheel kan kijken. Dit is heel normaal. Gedurende de tweede maand krijg je ook steeds meer oogcontact met de baby, De baby begint ook steeds meer met aandacht ergens naar te luisteren. De baby reageert duidelijker op aanrakingen, geuren en lacht voor de eerste keer gericht.

Ook in de motorische ontwikkeling zien we natuurlijk verandering! Wanneer de baby op zijn buik ligt kan hij zijn hoofdje al steeds beter omhoog krijgen. Het is goed om je baby een paar keer per dag op zijn buik te leggen. Op die manier oefent hij zijn nekspieren goed en voorkom je een afgeplat hoofdje. De handjes van je baby zijn al meer ontspannen en gaan af en toe al open. De beentjes liggen ook al niet meer zo opgetrokken.

Derde baby fase: 3 maanden oud!

Na twee maanden begint de baby de wereld en zichzelf niet meer als één geheel te ervaren. Hij begint vaste "patronen" te herkennen, zoals het ontdekken van zijn handjes. Verbaasd bekijkt hij ze en draait ze rond. Nu hij zich bewust is van zijn handen, begint hij ze te gebruiken om bijvoorbeeld speelgoed te pakken. Daarnaast verkent hij ook zijn knietjes en voeten. Het is leuk om je baby de kans te geven om deze lichaamsdelen te bestuderen, en hiervoor is ruimte nodig. Een groot badlaken of een plaid op de vloer kan dienen als een geschikte speelruimte, vooral als het lekker warm is.

Terwijl de baby de wereld om zich heen begint te zien, ontwikkelt hij de vaardigheid om mensen langer te bekijken en met zijn ogen en hoofd te volgen. Bewegende beelden en voorwerpen boeien hem, en het is een goed idee om met de baby op de arm door het huis of de winkel te lopen, waarbij je de dingen benoemt waaraan jullie voorbij gaan.

In de buikligging toont de baby nu meer kracht door zich op te drukken en naar links en rechts te kijken. Wanneer hij goed wakker is, probeert hij zijn hoofd zelf rechtop te houden. Vaak heeft hij ook de neiging om te zitten, bijvoorbeeld op schoot. Veel baby's vinden het heerlijk om zichzelf op te trekken van half-zit tot zit, of zelfs van zit tot staan.

Wat betreft de spraak- en taalontwikkeling bij baby's van 3 maanden, maken ze nu korte stootgeluiden en af en toe vormen ze een serie van deze geluiden. Ze lijken te mompelen en te murmelen alsof ze veel te vertellen hebben. Als je hierop reageert, zullen ze vaak dezelfde geluidjes terugmaken, alsof jullie in een groot gesprek verwikkeld zijn. Bovendien kunnen ze "praten" en lachen tegen knuffels. Het is een fascinerende fase waarin de baby op verschillende niveaus zijn omgeving en zichzelf ontdekt en interactie aangaat met de wereld om hem heen.

Vier maanden oud

Na 3 maanden begint je baby voor het eerst bewust dingen te zien, horen, ruiken, proeven en voelen, en de reflexen worden minder prominent. In plaats van reflexmatig drinken, gaat de baby bewust zuigen en slikken. Misschien heb je gemerkt dat het drinken de laatste tijd minder moeiteloos lijkt te verlopen, wat kan worden toegeschreven aan het feit dat je kindje bezig is bewust te leren drinken. Na wat oefening zal het drinken weer als vanouds gaan, want oefening baart kunst!

Op motorisch vlak ontdekt je baby bij 4 maanden dat hij al veel zelf kan. Hij leert geleidelijk van de ene houding naar de andere te gaan. Zijn bewegingspatroon wordt minder houterig en schokkerig, en de hoofdmotoriek toont een bewustere en vloeiendere beweging. Het hoofd heeft nauwelijks nog ondersteuning nodig, en alle bewegingen verlopen soepeler en sneller in reactie op geluid.

Je baby wordt actiever, spartelt en draait alle kanten op. Velen proberen te rollen. Het optrekken tot zit en staan gaat nu gemakkelijker, met minder steun. Het grijpen wordt gerichter en beide handen worden vaker gebruikt. Je baby bestudeert steeds meer gedetailleerd jouw handen, gezicht, ogen, mond, haren en kleding. Zijn handjes en voetjes ondergaan ook een gedetailleerd onderzoek, waarbij alles in de mond wordt gestopt. Hierbij spreekt men ook wel van de orale fase: de fase waarin de baby alles met de mond wilt onderzoeken. Ouders vragen zich vaker af waarom een baby alles in zijn mond stopt?

Orale fase baby

De orale fase van een baby begint bij ongeveer 3 a 4 maanden oud. De orale fase is, volgens Freud, de eerste fase in de psychoseksuele ontwikkeling. Vanaf 12 maanden zal de orale fase iets gaan afnemen, wanneer een kind 2 jaar oud is zal hij of zij de wereld met handen en voeten verder gaan ontdekken, de orale fase komt dus tot een einde!

Baby’s stoppen alles in de mond, omdat ze nog geen controle hebben over hun handen totdat ze ongeveer zeven maanden oud zijn. Hoewel een voorwerp vastpakken al lukt, is voelen met de handen nog niet helemaal mogelijk. Je baby zal daarom aandachtig kijken naar voorwerpen, zeker als de ogen en zicht van je baby zich versterken. Vervolgen zal je baby de voorwerpen ook nader verkennen door ze in de mond te stoppen. Het in de mond stoppen van voorwerpen hoort bij de eerste vormen van spelen, leren en ontwikkelen, dit hoort volledig bij de ontwikkeling van een kind.

Je hoeft je er nooit zorgen om te maken. Er is eerder reden tot zorgen als je kind nooit iets in de mond stopt. Wees wel voorzichtig met de dingen die de baby in zijn of haar mond stopt. Zo wordt er met veel producten wel al rekening gehouden met kindvriendelijke verpakkingen. Één van de nieuwste ontwikkelingen is dat ook medicijnen in kindvriendelijke verpakkingen worden verpakt om zo het risico van de onbewuste inname van medicatie bij baby's en kinderen te verminderen.

Op het gebied van zintuigen kan een baby na 3 tot 4 maanden hetzelfde zien als een volwassene, met het vermogen om kleuren te zien en besef van diepte te hebben. Wat betreft de spraak- en taalontwikkeling ontdekt de baby nieuwe geluiden, zoals gillen, kraaien en keelgeluiden. Hij varieert zijn stem van hoog naar laag en andersom. Vaak 'vertelt' hij hele verhalen terwijl hij ergens ligt of zit. Je baby laat duidelijk merken wat hij leuk vindt door te blijven kijken, luisteren, grijpen of door te 'praten' en vervolgens op jouw reactie te wachten. Afwisseling is op deze leeftijd iets waar je baby van houdt.

De baby tovert in zijn eerste maand/begin tweede maand al zijn eerste glimlach op zijn gezicht. Echter is er nog geen sprake geweest van de eerste echte schaterlach. Deze vertoont zich pas wanneer de baby 4 maanden oud is. Dit komt pas later op gang daar de baby eerst een aantal andere ontwikkeling heeft moeten doorlopen voordat deze schaterlach ook geproduceerd kan worden.

Wat betreft slapen kunnen sommige baby's nu al zo'n 9 uur achter elkaar slapen, met soms 2 uur wakker zijn tussen de voedingen door. Niet alleen verandert het dag-nacht ritme van de slaap, maar ook de kwaliteit van de slaap: 's nachts zal hij dieper slapen en overdag meer lichte dutjes doen. Als het nog niet zo goed gaat met het slapen van je baby, kun je kijken naar informatie over slaapproblemen bij jonge baby's of de online cursus "Leer je baby kennen" volgen, waar veel aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van een goed dag- en nachtritme, samen met talloze tips om je baby beter te laten slapen.

Vijf maanden oud

Na 4 maanden hebben de meeste baby's hun dag-nacht ritme goed onder de knie en ouders ervaren dat hun leven langzaamaan een nieuwe balans krijgt. De baby ontwikkelt zich gestaag en wordt steeds beter in het aangeven van zijn behoeften.

Op motorisch gebied, bij 5 maanden, toont de baby interessante vaardigheden. Wanneer plat op de buik, rekt hij zich uit en speelt het "vliegtuigje," waarbij hij armen en benen omhoog houdt, steunend op zijn buik. Hij probeert ook om van zijn rug naar zijn zij en buik te rollen. Hoewel het misschien lijkt alsof de baby nog niet zo ver is, is het belangrijk om hem niet alleen op de commode te laten liggen, want voor je het weet, rolt hij eraf!

De baby begint nu actief dingen te pakken en kan ongeduldig worden als het niet lukt. In de box kunnen gekleurde voorwerpen worden gehangen of gelegd om het gebruik van zijn handjes en vingertjes te oefenen. Het gebruik van beide handjes wijst op een goede ontwikkeling van beide hersenhelften. Hij geeft ook signalen met zijn armpjes als hij opgepakt wil worden, strekt zijn handjes uit naar borst of fles als hij honger heeft, en duwt ze weer weg als hij klaar is met drinken.

Hoewel de motoriek en het waarnemingsvermogen van de baby bewuster en vloeiender worden, stopt hij na elke beweging of waarneming. Op dit moment kan hij nog niet veel informatie tegelijk verwerken.

Wat betreft taal- en spraakontwikkeling komen er steeds meer geluiden uit de baby, variërend van gemurmel en gekir tot hardop lachen bij kietelen. Hij herkent bekende stemmen goed en kan verschillen horen in de manier van spreken, zoals het onderscheid tussen een goedkeurende, tedere en verbiedende stem. Woorden hebben op dit moment nog niet veel betekenis voor hem; hij luistert vooral naar de toon. Het is nu leuk om samen te praten: jij zegt iets op een lieve toon tegen je kind, en hij reageert met een lachje of geluidje terug.

Wat betreft slapen, slaapt je kind 's nachts gemiddeld 8 tot 10 uur en overdag ongeveer 4 tot 5 uur, verdeeld over 2 of 3 dutjes.

Zesde baby fase: 6 maanden oud

Wanneer je baby zich op de grond of in de box bevindt, wordt hij bij 6 maanden zeer actief. Gedurende deze maanden leren de meeste baby's van buik naar rug te rollen, en soms zelfs omgekeerd. In buikligging kan hij zijn armen volledig strekken en zijn hoofdje helemaal omhoog tillen. De drang om rechtop te zitten wordt steeds sterker, en op schoot lukt dit ook al aardig.

Wat betreft taal- en spraakontwikkeling bij een baby van 6 maanden, wordt zijn gekeuvel nu afgewisseld met een combinatie van medeklinkers en klinkers. Terwijl hij een speeltje onderzoekt, brabbelt hij en gebruikt hij zijn eerste "woordjes" zoals mummum, baba, abba, hada-hada, data, tata, enzovoort.

Het brabbelen met vergelijkbare klanken is een universeel fenomeen bij baby's over de hele wereld op deze leeftijd. In de komende tijd zal elke baby dit "gebrabbel" verder ontwikkelen tot de taal die het meest wordt gesproken in zijn omgeving.

Je baby kan nu korte series van klanken horen en herkennen, en raakt gefascineerd door oplopende en aflopende geluiden. Hij reageert op stemmen die goedkeuring tonen en schrikt van verbiedende stemmen. Hij herkent zijn eigen naam en andere geluiden in de kamer. Bovendien kan hij nu liedjes herkennen en begrijpt hij de eerste eenvoudige woordjes. Bijvoorbeeld, als je vraagt "waar is het beertje," zal hij proberen het beertje op te sporen.

Je baby begint zich ook wat aan te stellen, bijvoorbeeld door te hoesten als de ouders aandacht geven aan hoestgeluiden. Ongeduld manifesteert zich door te gaan gillen als iets niet lukt.

Op het gebied van zicht kan je baby geboeid kijken naar korte series van beelden of patronen, zoals het stuiteren van een bal, het schudden van zijn fles, het roeren in een pan, een deur die open en dicht gaat, of het borstelen van haren. Hij toont interesse in je lippen en tong als je praat, zoekt naar je en kijkt om. Je baby kan ook naar een speeltje zoeken dat buiten zijn gezichtsveld ligt en reageert op zijn spiegelbeeld door erom te lachen of angst te tonen.

Zeven maanden oud

Op deze leeftijd kan je baby voor het eerst verschillende soorten "relaties" waarnemen en uitoefenen.

De wereld is doordrongen van relaties waarbij het ene altijd iets met het andere te maken heeft. Bijvoorbeeld, je baby raakt gefascineerd door oorzaak-gevolg verbanden, zoals het overhalen van de schakelaar van het lichtknopje en het zien van licht of duisternis in de kamer. Hij kan ook eindeloos bezig zijn met het laten vallen van een balletje vanaf de kinderstoel om zo het principe van zwaartekracht te ontdekken.

Je baby begint te begrijpen dat mensen en dingen zich op een bepaalde afstand van elkaar bevinden, en dit is vooral merkbaar in zijn interactie met zijn moeder. Als zij wegloopt, protesteert hij heftig, en hij wordt angstig als hij merkt dat zijn moeder onvoorspelbaar is en elk moment kan vertrekken. Hij voelt dat hij geen controle heeft over de afstand tussen hen beiden. Tijdens activiteiten blijft hij voortdurend contact maken met zijn moeder, en zolang hij haar kan zien, voelt hij zich gerustgesteld. Kiekeboe spelen is een manier om hem te leren dat wat even uit het zicht verdwijnt, niet echt weg is en weer terug kan komen.

Wat betreft tandjes, komt meestal het eerste tandje door rond deze maand. Doorkomende tandjes kunnen ongemak veroorzaken, zoals pijn, jeuk, en een veranderd eet- en slaappatroon. Middelen bij drogisterijen en apotheken kunnen helpen bij het verlichten van de pijn bij doorkomende tandjes.

Op motorisch gebied, bij 7 maanden, kan je baby stevig zitten in een kinderstoel met verkleinkussen. Hij is bezig met de bewegingen van zijn mond en kan mogelijk al zelf een koekje of broodkorstje uit de hand eten. Hij kan met wat steun zitten, wat een belangrijke stap is in zijn ontwikkeling. Hierdoor ziet hij meer en heeft hij zijn handen vrij om verschillende dingen vast te pakken, waardoor hij iets minder afhankelijk wordt van zijn verzorgers.

Wat betreft taal- en spraakontwikkeling bij een baby van 7 maanden, probeert hij de woorden die hij hoort te herkennen, luistert aandachtig en imiteert woorden en geluiden. Hij kan wellicht al geluiden maken die op 'mama' of 'dada' lijken. Hij 'praat' op verschillende toonhoogtes en geluidssterkten en reageert op geluiden en gesproken woorden om hem heen. Hij kan ook verbanden leggen tussen woorden en daden, begrijpt korte commando’s en luistert aandachtig naar uitleg of geluiden die bij bepaalde handelingen horen.

Ontwikkeling baby 8 maanden oud

Nu de eerste tandjes zijn doorgekomen, eet je kindje net als jij groenten, fruit en brood.

Je baby begrijpt al veel meer van de wereld om hem heen en begint zich bewust te worden van zijn eigen identiteit. Zijn geheugen is aanzienlijk verbeterd, waardoor hij beseft wanneer zijn ouders of verzorgers niet in de buurt zijn. Dit kan leiden tot eenkennigheid, angst voor vreemden of bezorgdheid om alleen gelaten te worden. Bovendien is hij nu gevoeliger voor de stemmingen van anderen en kan hij bijvoorbeeld mee gaan huilen als een ander kind huilt. Hij herkent ook bepaalde mensen en dieren van bijvoorbeeld een prentenboek of een foto.

Op motorisch gebied maakt je baby grote vooruitgang vanaf 8 maanden. Hij kan nu zelfstandig zitten en zichzelf ondersteunen als hij rechtop gehouden wordt onder zijn okseltjes. Het wijzen naar voorwerpen en het oppakken van kleine voorwerpen in de pincetgreep (tussen duim en wijsvinger) behoort ook tot zijn vaardigheden. Zelf een koekje uit de hand eten is nu mogelijk. Als hij een stem hoort, draait hij zijn hoofd in de richting van het geluid, en met wat hulp kan hij zich wellicht al van zit tot staan optrekken.

Wat betreft kruipen of tijgeren, zal je baby, wanneer op zijn buik gelegd, kruipbewegingen beginnen te maken, vaak eerst achteruit en later vooruit. Sommige baby's beginnen te tijgeren, terwijl de snellere baby's misschien al aan het kruipen zijn. Het is een belangrijke stap, omdat zodra een baby zich zelfstandig kan voortbewegen, hij op ontdekkingstocht gaat en een enorme sprong maakt in zijn ontwikkeling. Laat hem regelmatig op zijn buik spelen om het kruipen te oefenen.

Wat betreft taal- en spraakontwikkeling bij een baby van 8 maanden, worden de geluidjes die hij maakt steeds gevarieerder. Hij kan klanken achter elkaar plakken, zoals da-da-da, ma-ma-ma, en vaak ontstaat hieruit het eerste woordje, zoals mama of papa.

Ontwikkeling baby fase 9: 9 maanden oud

Nu begrijpt je baby ook dat mensen en dieren hun bewegingen op elkaar afstemmen. Hij observeert aandachtig de bewegingen van mensen of dieren, vooral als deze ongebruikelijk zijn. Hij kijkt afwisselend van het ene voorwerp naar het andere wanneer hij het in zijn handen heeft. Het onderzoeken van zijn eigen lichaam en de toenemende aandacht voor kleine details op speelgoed, zoals etiketten aan handdoeken en stickertjes op speelgoed, laten zien dat hij steeds meer interesse heeft in de wereld om hem heen.

Op motorisch gebied, bij 9 maanden, kan je baby steeds beter gaan kruipen en verkent hij alles in, onder en om hem heen, zelfs over lage verhogingen. Hij kan proberen zelf te gaan zitten of zich op te trekken tot staan en weer gaan zitten. Je kindje is nieuwsgierig en wil alles in de huiskamer ontdekken, dus geef hem de ruimte maar zorg wel voor een veilige omgeving.

Verder ontdekt je baby nu dat hij de bewegingen van zijn lijf en ledematen op elkaar kan afstemmen en dat ze kunnen samenwerken. Dit stelt hem in staat meer met zijn speelgoed te doen, zoals klappen in zijn handen en het gebruiken van duim en wijsvinger om dingen te pakken en te voelen.

Wat betreft taal- en spraakontwikkeling bij een baby van 9 maanden, gaat hij steeds meer begrijpen. Sommige kinderen kunnen nu bewust korte woorden of klanken die erop lijken, gaan gebruiken, zoals "mamma" tegen mamma en "beer" tegen de knuffelbeer. Het is belangrijk om naar je kind te luisteren, hem te laten merken hoe trots je op hem bent en hoe goed je hem begrijpt.

Hoewel je zijn uitspraak niet hoeft te corrigeren, kun je wel het juiste woord herhalen. Maak praten aantrekkelijk door veel tegen je baby te praten, alledaagse dingen te benoemen, vragen te stellen, versjes voor te lezen en zangspelletjes te spelen. Je kind begrijpt al veel meer woorden dan hij kan uitspreken, dus probeer korte opdrachtjes zoals "kom hier" of vraag hem waar het hondje is.

Baby 10 maanden oud

Je kindje ontwikkelt zich in rap tempo en je zult merken dat hij steeds meer zelfstandigheid nastreeft. Hij wil steeds vaker alles zelf doen en verzet zich actief tegen hulp, of het nu gaat om zelf eten, zichzelf aankleden, of zelf tanden poetsen. Veel kinderen vinden het fantastisch om "te helpen" in de huishouding, ook al komt dit niet altijd even gelegen voor moeder.

Het is belangrijk om extra goed op je kind te letten, aangezien hij nog geen gevaar kent en bijna overal bij kan. Hij denkt dat hij alles zelf kan en raakt gefrustreerd als het niet lukt. Dit gedrag kan soms verwarrend zijn, vooral als je gewend bent aan een baby die nog niet zo assertief was. Het kan zelfs lijken alsof je continu bezig bent met verbieden en afpakken.

Wanneer je nauwlettend naar je kind kijkt, zie je vaak dat hij eigenlijk bezig is met "zelf doen" en "zelf beslissen". Soms voelt hij zich tegengewerkt omdat iets niet mag, niet omdat het niet lukt, en dan kan hij "vervelend" gedrag vertonen.

Probeer je kind af te leiden met iets dat hij leuk vindt. Toon begrip voor zijn frustraties en geef hem af en toe de ruimte om te experimenteren en beslissingen te nemen. Het is belangrijk om consequent te zijn in deze benadering.

Je kind bladert ook bewust in een boekje en "leest" erin: hij benoemt de plaatjes of brabbelt er flink op los terwijl hij naar de afbeeldingen kijkt.

Als je het gevoel hebt dat je kind je aan het "uitproberen" is (iets wat kinderen van deze leeftijd beginnen te doen) en iets fout doet, mag je hem dat laten weten door je grenzen te stellen. En als hij iets goed doet, prijs hem dan ook. Op die manier leert hij zelfvertrouwen te ontwikkelen.

Op motorisch gebied vertoont je baby weer nieuwe ontwikkelingen. Het kruipen gaat steeds soepeler en wordt nu ook gebruikt om achterstevoren van de trap, bank of stoel af te gaan. Het is opmerkelijk dat veel kinderen al voor hun eerste verjaardag enkele stapjes los kunnen lopen, een mijlpaal in hun motorische ontwikkeling.

Wat betreft de taal- en spraakontwikkeling bij een baby van 10 maanden, neemt het vermogen toe om mensen, dieren of dingen te koppelen aan geluiden of woorden. Je baby wijst van alles aan wanneer jij het benoemt en begint zelf actief te benoemen wat hij ziet en aanwijst. Daarnaast bladert hij bewust in een boekje en "leest" erin, waarbij hij de plaatjes benoemt of er flink op los brabbelt terwijl hij naar de afbeeldingen kijkt. Deze fase toont niet alleen de groei van zijn taalbegrip, maar ook zijn actieve betrokkenheid bij het benoemen en ontdekken van de wereld om hem heen.

Baby fase 11: baby 11 maanden oud

Rond de leeftijd van 11 maanden ondergaat je baby opnieuw opmerkelijke ontwikkelingen. Sommige kleintjes kunnen nu aan de hand lopen en zelfs even los staan. Hoewel snelle kinderen al enkele stappen kunnen zetten, leren de meesten dit pas goed tussen de 13 en 16 maanden. Het schattige baby-uiterlijk maakt plaats voor een echte dreumes.

Op deze leeftijd zijn sommige baby's volledig gefascineerd door het eindeloos onderzoeken van de wereld om hen heen. Ze laten herhaaldelijk voorwerpen op de grond vallen, experimenteren systematisch en zoeken naar nieuwe oplossingen, als ware kleine wetenschappers. Het spel is voor hen niet zomaar een bezigheid; het is hard en nuttig werk, een manier om te leren door te doen.

In de motorische ontwikkeling van je baby, op 11 maanden, zie je dat hij nieuwe dingen probeert en wijzer omgaat met mensen en speelgoed. Hij ontwikkelt een groter bewustzijn van zijn eigen keuzes en kan bepalen in welke volgorde hij bepaalde handelingen verricht. Deze ontdekking van een eigen wil is een cruciale mijlpaal in zijn ontwikkeling.

De taal- en spraakontwikkeling van je baby op 10 maanden wordt ook steeds levendiger. Je kind vindt het leuk om te "praten" en vertelt hele verhalen met vragen, pauzes en uitroepen. Hij verwacht zelfs antwoorden van jou. Neem zijn verhalen serieus, zelfs als je niet alles begrijpt. Veel kinderen genieten ook van eenvoudige, korte kinderliedjes en kunnen interesse tonen in zelf muziek maken met trommels, piano's en toeters. Verder ontwikkelt hij ook interesse in verhaaltjes, of het nu is door naar jouw vertelling te luisteren of door samen een prentenboek te bekijken.

Laatste baby fase, ontwikkeling baby 12 maanden oud

Hieperdepiep hoera! Je baby is nu 12 maanden oud, het eerste levensjaar! Wat een mijlpaal, tijd voor een feestje! Wat heeft je kind al veel geleerd in een jaar tijd. Zo klein als hij was toen je hem voor de eerste keer vasthield, zo veel kan hij al na 12 maanden.

Maar de ontwikkeling van je kind ligt niet stil en blijft doorgaan! In deze fase begrjipt je kind het woord nee wel, maar heeft er eigenlijk totaal geen boodschap aan. Wellicht is het je opgevallen dat je meerdere keren je kind ergens op gewezen heeft wat hij of zij niet mag doen, maar blijft hij of zij het toch doen!

Je kunt hoog of laag springen maar dit verander je nu niet zomaar! Je kind vind het nog moeilijk om erop te handelen en het uit te voeren. Ze moeten het verband nog leggen. Hiernaast gaat de baby ook op ontdekkingstocht. Hij gaat dingen uitproberen, mee swingen op het deuntje van de muziek, grenzen opzoeken etc. Iets wat bij de normale ontwikkeling hoort!

De baby is wel nog altijd een beetje eenkennig en vindt het niet leuk om ver van je af te zijn. Vreemden zijn nog steeds eng, geef je baby de tijd om aan hen te wennen, de angst zal op den duur verdwijnen.

De ontwikkeling van het geheugen maakt ook grote stappen. De baby kan al veel onthouden, weet waar dingen liggen en hoe dingen heten. Ook gaat hij of zij jou beter begrijpen. Wanneer je een simpele opdracht geeft, zal je zien dat deze opdracht wordt uitgevoerd.

Nu breekt ook de periode van nadoen aan, jouw baby doet het liefste wat jij ook doet, imitatie gedrag zal volgen. Dit omdat jou baby trots op jou is en graag hetzelfde doet dat wat jij ook doet, wel op zijn eigen manier!

Na het eerste levensjaar houdt de ontwikkeling natuurlijk niet op en zal je baby zich van baby naar dreumes, peuter, kleuter, schoolkind, puber en uiteindelijk de ontwikkeling naar adolescentie ontwikkelen. Voordat je het weet is je kind geen baby of peuter of kleuter meer maar een volwassenen persoon. Geniet dus van de momenten dat je baby nog zo klein is, want de tijd vliegt voorbij!

Hieronder heb ik voor jou nog een filmpje toegevoegd die de ontwikkeling van jouw kind gedurende de eerste maanden mooi en duidelijk weergeeft!

Het kan zijn dat je in de loop van de ontwikkeling van je kind je de verbinding dreigt kwijt te raken doordat jouw puber flink aan het puberen is en een eigen wil creëert. In de blog over: Kind snel boos en gefrustreerd, deze stappen en tips helpen bij verbinding, lees je hier meer over!

Over de auteur

Kiona Lousberg

Heii, ik ben Kiona Lousberg. Op Mindsetters deel ik mijn inzichten en ervaringen. Iedereen heeft een eigen verhaal, het leven kent leuke maar ook minder leuke momenten. Zo heeft iedereen wel eens in een diep dal gezeten en…

Alle artikelen van Kiona Lousberg

Boek van de week

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de inspiratiemail van Mind Setters

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte van het laatste nieuws voor persoonlijk ontwikkeling en groei. 
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en mis geen enkel bericht!
© Mindsetters - 2024
Made with
Web Wings
chevron-down