10 strategieën voor effectieve financiering bedrijf

financiering bedrijf
24/01/2024
277

Financiering is het levensbloed van elk bedrijf, waarvan het vinden van de juiste financieringsbron het begin kan zijn van groei en succes. Of je nu een ambitieuze startup opricht of een gevestigd bedrijf wilt uitbreiden, het begrijpen van de verschillende financieringsopties is belangrijk. In dit artikel verken ik de uiteenlopende financiering bedrijf methoden. Van traditionele bankleningen en overheidssteun, tot moderne alternatieven zoals crowdfunding en venture capital.

Dit gaat je een helder overzicht brengen van de verschillende manieren om je bedrijf te financieren, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen die het beste past bij jouw onderneming en ambities. Laten we samen ontdekken welke financieringsmogelijkheden er zijn om je bedrijfsdromen te realiseren.

Eigen vermogen versus vreemd vermogen

Wanneer het aankomt op de financiering van een bedrijf, staan wij ondernemers vaak voor de keuze tussen eigen vermogen en vreemd vermogen.

Eigen vermogen: Het eigen vermogen verwijst naar financiering dat een bedrijf krijgt door aandelen te verkopen. Door dit te doen, verminderen de eigendomsrechten van de ondernemer, maar in ruil daarvoor hoeft het bedrijf geen rente te betalen of het geld terug te geven aan de investeerders. Met andere woorden: hoe meer investeerders deel worden van jouw bedrijf, hoe meer het eigen vermogen van het bedrijf stijgt.

Vreemd vermogen: Aan de andere kant staat vreemd vermogen, wat meestal betekent dat je leningen en kredieten (geld van buitenaf) aanvraagt om het bedrijf te financieren. Hoewel dit de eigendomsverhoudingen niet aantast, ben je wel verplicht om het geleende bedrag uiteindelijk terug te betalen (met rente). Beide vormen van financiering hebben hun eigen voordelen en risico's en de keuze tussen deze twee hangt vaak af van de fase waarin het bedrijf zich bevindt, de groeiverwachtingen en de bereidheid van de ondernemer om controle te delen.

1. Zelffinanciering bedrijf: starten met eigen middelen

Zelffinanciering, oftewel het starten van een onderneming met eigen middelen, is een veel gekozen pad voor startende ondernemers. Ook ik heb hiervoor gekozen in de beginnende fases van mijn bedrijf, Webwings. Zelffinanciering betekent het inzetten van persoonlijke spaargelden, of het herinvesteren van winsten uit het bedrijf, om de bedrijfsactiviteiten te ondersteunen.

De voordelen van zelffinanciering bedrijf
Het grootste voordeel van zelffinanciering is onafhankelijkheid; ondernemers behouden volledige controle over hun bedrijf zonder de noodzaak om aandeelhouders of kredietverstrekkers tevreden te stellen. Bovendien, door het vermijden van leningen, worden onnodige schulden en rentebetalingen uitgespaard. In het vroege begin van mijn bedrijf werkte we vanuit een bieb. We hoefden nog geen kantoorpand te huren en hadden niemand in dienst. We konden zo besparen op huur, gas, water, licht en loonkosten!

De beperkingen
Echter, deze methode kent ook zijn nadelen. Zelffinanciering kan namelijk beperken hoe snel een bedrijf kan groeien, aangezien de beschikbare middelen vaak beperkt zijn tot wat de ondernemer persoonlijk kan bijdragen. Desondanks deze beperking, blijft zelffinanciering een populaire keuze voor kleinere ondernemingen en ondernemers die prioriteit geven aan volledige controle en onafhankelijkheid in de beginfase van hun bedrijf. Deze aanpak vereist een zorgvuldige planning en financieel management, maar kan een sterke basis bieden voor toekomstige groei en ontwikkeling.

financiering bedrijf

2. Bootstrapping: groeien zonder externe financiering bedrijf

Bootstrapping is een aanpak waarbij een ondernemer een bedrijf opbouwt zonder externe financiering of investeringen, net zoals bij zelffinanciering. In plaats daarvan wordt het bedrijf gefinancierd met de eigen middelen van de oprichter en de gegenereerde inkomsten. Deze methode dwingt de ondernemer om efficiënt te werken, kosten te minimaliseren en innovatief te zijn met beperkte bronnen.

De voordelen van bootstrapping
Het grote voordeel van bootstrapping is dat je volledige controle en eigendom behoudt over het bedrijf, zonder de invloed of eisen van externe investeerders. Bootstrapping is dus ideaal voor kleine ondernemingen of start-ups die een duurzaam bedrijfsmodel willen ontwikkelen. Hoewel deze aanpak, net zoals zelffinanciering, beperkingen kan hebben in termen van snelle schaalvergroting, zorgt het wel voor een stabielere en meer organische groei.

Het verschil tussen zelffinanciering en bootstrapping

Nu vraag jij je misschien af; wat is het verschil tussen de twee al genoemde financieringsmethoden? Bootstrapping en zelffinanciering worden vaak door elkaar gebruikt, maar er is een subtiel verschil tussen beide termen.

Hoewel beide termen draaien om het gebruik van eigen middelen in plaats van externe financiering, legt bootstrapping de nadruk op een zuinige en slimme bedrijfsvoering en groei door middel van intern gegenereerde middelen. Zelffinanciering verwijst dan weer simpelweg naar het investeren van persoonlijke financiële bronnen in een bedrijf.

Lees hier onze top 10 boeken over ondernemen!

3. Bankleningen: de traditionele route

Bankleningen vormen een van de meest traditionele en veelgebruikte methoden voor bedrijfsfinanciering. Deze vorm van financiering houdt in dat je als bedrijf een vastgesteld bedrag leent van een bank en dit over een afgesproken periode dan ook weer terugbetaalt met rente. Het grote voordeel van een banklening is de duidelijkheid: de voorwaarden, rentetarieven en aflossingsschema's zijn vanaf het begin vastgelegd. Bovendien beïnvloeden (zakelijke) bankleningen de eigendomsverhoudingen binnen het bedrijf niet, aangezien de bank geen aandeel neemt in het bedrijf.

Uitdagingen voor startende ondernemingen
Voor het verkrijgen van een banklening is het echter vaak nodig om een gedetailleerd bedrijfsplan te presenteren en soms onderpand aan te bieden. Dit kan een probleem vormen voor startende ondernemingen die nog geen uitgebreide financiële geschiedenis hebben. Desalniettemin blijven bankleningen een betrouwbare optie voor bedrijven die een duidelijke en formele financieringsmethode willen hebben.

Banklening vs een zakelijke lening

Het verschil tussen een banklening en een zakelijke lening kan soms verwarrend zijn, omdat de termen vaak door elkaar worden gebruikt. Hieronder staan ze beide duidelijk uitgelegd:

Een banklening is een algemene term die verwijst naar elke lening die door een bank wordt verstrekt. Dit kan zowel persoonlijke leningen als zakelijke leningen omvatten. Bankleningen vereisen doorgaans een grondige kredietbeoordeling en onderpand en de voorwaarden kunnen sterk variëren afhankelijk van het doel van de lening.

Een zakelijke lening daarentegen, is specifiek bedoeld voor zakelijke doeleinden. Een zakelijke lening aanvragen kan bij een bank, maar ook bij andere financiële instellingen of online kredietverstrekkers. Zakelijke leningen zijn bedoeld voor investeringen in een bedrijf, zoals uitbreiding, aankoop van apparatuur, voorraadbeheer of het verbeteren van de cashflow. De voorwaarden van zakelijke leningen zijn afgestemd op de behoeften en de financiële situatie van het bedrijf.

Kortom, het hoofdverschil ligt in het specifieke doel van de lening. Een banklening kan voor allerlei doeleinden worden gebruikt (inclusief persoonlijke uitgaven), terwijl een zakelijke lening strikt is bedoeld voor bedrijfsgerelateerde financiële behoeften.

financiering bedrijf

4. Online leningplatformen: moderne financiering

Online leningplatformen verbinden ondernemers direct met een netwerk van investeerders of kredietverstrekkers, wat het proces van een lening aanvragen enorm vereenvoudigt en versnelt. In tegenstelling tot traditionele banken, staan deze platforms vaak open voor innovatieve financieringsvormen en zijn ze bereid om kleinere bedragen te lenen. Dit maakt ze ideaal voor start-ups of kleine tot middelgrote ondernemingen die op zoek zijn naar flexibele financieringsopties.

De aanvraagprocedures
De aanvraagprocedures zijn meestal eenvoudig en digitaal, wat tijd bespaart en snelle toegang tot financiële hulp mogelijk maakt. Het is daarentegen erg belangrijk om de voorwaarden en rentetarieven goed te vergelijken, aangezien deze kunnen variëren. Online leningplatformen bieden een waardevol alternatief voor traditionele financieringsmethoden, vooral in een tijdperk waar alles digitaal is en snelheid een steeds grotere rol speelt.

5. Overheidsfinanciering en subsidies

Overheidsfinanciering en subsidies vormen een belangrijke bron van kapitaal voor veel bedrijven. Vooral in sectoren die de overheid wil stimuleren en voor startende ondernemers is deze manier van financiering erg geliefd. Deze financieringsvorm kan variëren van subsidies, leningen met lage rentetarieven, garanties, tot fiscale voordelen. Subsidies zijn bijzonder aantrekkelijk omdat ze, in tegenstelling tot leningen, meestal niet terugbetaald hoeven te worden. Overheden bieden deze financiële steun vaak aan om innovatie te stimuleren, economische groei te bevorderen of sociale en milieudoelstellingen te ondersteunen.

Het verkrijgen van overheidsfinanciering bedrijf
Het verkrijgen van overheidsfinanciering kan daardoor erg competitief zijn en vereist vaak een gedetailleerde aanvraag en plan waarin het project en de verwachte impact goed worden onderbouwd. Ook kan het gebonden zijn aan specifieke voorwaarden of doelstellingen. Ondanks de harde eisen en competitieve aard, biedt overheidsfinanciering een waardevolle kans voor ondernemers om hun bedrijf te ontwikkelen met een relatief lage financiële last.

6. Crowdfunding: De kracht van de massa

Crowdfunding is een innovatieve en steeds populairder wordende methode om een bedrijf te financieren. Het principe van crowdfunding is gebaseerd op opbrengen van geld door middel van kleine donaties van een groot aantal mensen, meestal via een online platform. Deze methode stelt ondernemers in staat om hun ideeën direct te presenteren aan een breed publiek, waardoor ze niet alleen financiering, maar ook waardevolle marktvalidatie en klantbetrokkenheid kunnen verkrijgen.

De verschillende vormen van crowdfunding:

  • Donatie-gebaseerd
  • Belonings-gebaseerd
  • Lening-gebaseerd
  • Aandelen-gebaseerd

Het is een bijzonder aantrekkelijke optie voor start-ups en kleine bedrijven die misschien moeite hebben om financiering te verkrijgen via traditionele kanalen. Ondanks zijn potentieel moet crowdfunding zorgvuldig worden gepland. Denk hierbij aan een overtuigende campagne en duidelijke communicatie om het doel te kunnen behalen.

7. Microkrediet: kleine leningen, grote impact

Microkrediet is een financiële dienst die kleine leningen verstrekt aan ondernemers en bedrijven die geen toegang hebben tot de conventionele bankleningen die we eerder hebben besproken. Dit concept is vooral populair in ontwikkelingslanden, maar wordt ook steeds meer toegepast in ontwikkelde landen. Microkredieten zijn bedoeld om mensen met weinig middelen in staat te stellen een eigen bedrijf te starten of uit te breiden. Deze leningen zijn meestal van een relatief klein bedrag, maar kunnen een enorme impact hebben op het economische welzijn van mensen en hun gemeenschappen.

De voordelen van microkrediet
Door het verstrekken van microkrediet krijgen deze ondernemers de kans om zelfstandig te worden. Dit draagt dan weer bij aan economische groei en armoedebestrijding. Hoewel de rentetarieven voor microkredieten hoger kunnen zijn dan bij traditionele bankleningen, is de toegankelijkheid en de maatschappelijke impact ervan van onschatbare waarde.

8. Business Angels en Venture Capital

De 8e manier om je bedrijf te financieren, is door Business Angels en Venture Capital. Business Angels en Venture Capital zijn twee belangrijke bronnen van financiering voor bedrijven, vooral voor start-ups en snelgroeiende ondernemingen. Business Angels zijn individuele investeerders, vaak succesvolle ondernemers of zakenmensen, die niet alleen leningen bieden, maar ook waardevolle ervaring, kennis en netwerken. Ze zijn meestal geïnteresseerd in een actieve rol in het bedrijf, vaak in ruil voor aandelen in de onderneming.

Venture Capital, daarentegen, komt van gespecialiseerde bedrijven die investeren in jonge, risicovolle bedrijven met een hoog groeipotentieel. Deze investeerders zijn vaak op zoek naar grotere investeringen en dus ook grotere aandelen in het bedrijf. Hun doel is dan ook een hoge opbrengst te verkrijgen door latere verkoop van hun aandeel of een beursgang van het bedrijf. Beide vormen van financiering bedrijf zijn essentieel voor ondernemingen die snel willen groeien maar beperkte toegang hebben tot traditionele leningen.

financiering bedrijf leasing

9. Leasing: Financieren van bedrijfsmiddelen

Leasing is een populaire methode voor de financiering van bedrijfsmiddelen, voor ondernemingen die behoefte hebben aan apparatuur, voertuigen of andere kapitaalgoederen, maar deze niet kunnen aanschaffen. Bij leasing sluit een bedrijf een contract af met een leasemaatschappij, waarbij het bedrijf het recht krijgt om de bedrijfsmiddelen voor een bepaalde periode te gebruiken in ruil voor regelmatige leasebetalingen.

Operationele lease en financiële lease
Dit kan een operationele lease zijn, waarbij de leasemaatschappij eigenaar blijft van het middel, of een financiële lease, waarbij het bedrijf aan het einde van de leaseperiode de optie heeft om het bedrijfsmiddel te kopen. Leasing biedt de flexibiliteit om bedrijfsmiddelen te gebruiken zonder een grote initiële investering, en kan ook fiscale voordelen bieden, aangezien leasebetalingen vaak aftrekbaar zijn als bedrijfskosten.

10. Strategische partnerschappen en joint ventures

De laatste, maar zeker niet de minst interessante manier van financiering bedrijf, zijn strategische partnerschappen en joint ventures. Dit zijn krachtige methoden voor bedrijfsfinanciering en -ontwikkeling. Bij strategische partnerschappen werken twee of meer bedrijven samen om wederzijdse doelen te bereiken, terwijl ze toch onafhankelijk blijven. Deze samenwerking kan variëren van het delen van middelen en kennis tot het samen ontwikkelen van nieuwe producten of diensten.

Joint ventures daarentegen zijn een vorm van samenwerking waarbij de betrokken partijen een nieuw, apart bedrijf oprichten. Dit nieuwe bedrijf is eigendom van en wordt beheerd door de partnerbedrijven. Beide benaderingen bieden vele voordelen, zoals toegang tot nieuwe markten, gedeelde risico's, kostenbesparingen en het bundelen van expertise. Ze zijn vooral waardevol voor bedrijven die willen uitbreiden of nieuwe markten willen betreden zonder de volledige kosten en risico's van deze ondernemingen alleen te dragen.

Strategische partnerschappen en joint ventures kunnen een effectieve manier zijn om financiering te verwerven, innovatie te stimuleren en een sterkere marktpositie te bereiken. Zo heeft Web Wings sinds januari 2024 een zusterbedrijf genaamd Creamy Concepts!

Over de auteur

Jasper Voorn

Mijn naam is Jasper Voorn en ik ben één van de initiatiefnemers van Mindsetters. Zaken als persoonlijke ontwikkeling, mediteren, lezen en gesprekken met succesvolle personen hebben sterk bijgedragen aan mijn eigen persoonlijke en zakelijke successen. Vanuit een passie…

Alle artikelen van Jasper Voorn

Boek van de week

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de inspiratiemail van Mind Setters

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte van het laatste nieuws voor persoonlijk ontwikkeling en groei. 
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en mis geen enkel bericht!
© Mindsetters - 2024
Made with
Web Wings
chevron-down