Onvoorwaardelijke liefde

onvoorwaardelijke liefde
11/02/2023
3143

Valentijnsdag, ook wel de dag van de liefde. Een dag waarop geliefde elkaar extra aandacht geven. Je herkent het vast wel als je een relatie hebt, even aandacht voor elkaar. Je koopt misschien wel een mooi bosje bloemen voor je geliefde, of een klein cadeautje met een eigen geschreven kaart.

Onvoorwaardelijke liefde quote

''Het begin van liefde is om degenen van wie we houden volmaakt zichzelf te laten zijn, en hen niet te verdraaien om naar ons eigen beeld te passen. Anders houden we alleen van de weerspiegeling van onszelf die we in hen vinden.”

69% van de Nederlanders vindt het maar commerciële onzin, maar toch besteden we extra aandacht aan onze geliefdes op Valentijnsdag. Echter begint liefde bij jezelf, voordat je van iemand anders kunt houden. De term zelfliefde is hierbij erg belangrijk. Zodra je een relatie hebt gaat de term onvoorwaardelijke liefde een grote rol spelen. Wat onvoorwaardelijke liefde inhoudt, waarom dit belangrijk is binnen een relatie en welk positief effect dit heeft zowel op jezelf als je relatie zal ik jullie middels deze blog toelichten.

Love me without restriction, trust me without fear, want me without demand and accept me for who I am!

Wat is onvoorwaardelijke liefde

Onvoorwaardelijke en voorwaardelijke liefde, twee termen maar wat houden ze nu precies in? Voordat ik dieper inga op de betekenis van onvoorwaardelijke liefde, zal ik eerste de term voorwaardelijke liefde kort toelichten.

Voorwaardelijke liefde betekenis

Voorwaardelijk betekent dat er ergens voorwaarden aan verbonden zijn. Wanneer we spreken over voorwaardelijke liefde dan houdt je van iemand mits die persoon aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo ben je opzoek naar bepaalde eigenschappen in de persoon om van diegene te kunnen houden.

Dit is natuurlijk heel zwart op wit, echter komt het erop neer dat veel relaties tot stand komen uit bepaalde voorwaardes die vooraf gesteld zijn. Uiteindelijk zal de liefde uitdoven wanneer er niet meer aan die voorwaarden voldaan wordt. De meeste relaties die gevormd zijn op basis van voorwaardelijke liefde zie je terug in relaties met vrienden en/of kennissen. Dit is heel normaal, hierdoor zie je ook dat veel vrienden uit elkaar groeien en de relatie na verloop van tijd geen stand houdt.

Onvoorwaardelijke liefde betekenis

Onvoorwaardelijk is het tegenovergestelde van voorwaardelijk. Onvoorwaardelijke liefde betekent dan ook dat je van iemand houdt, zonder vooraf opgestelde voorwaarden. Je houdt dus van iemand ongeacht wat die persoon doet, hoe diegene is en welke beslissingen diegene neemt. Bij onvoorwaardelijke hoort zelfopoffering, dit omdat de liefde belangrijker is dan de vraag of je er zelf beter van wordt. Wat betreft onvoorwaardelijke liefde gaat het ook om het geven van liefde zonder er iets terug van te verwachten.

De liefde binnen een relatie kan niet onvoorwaardelijk zijn als je niet volledig jezelf kunt zijn. Als jij de ander in zijn of haar volledigheid accepteert, maar je jezelf aan het wegcijferen bent binnen de relatie en volledig aanpast aan de ander, jezelf probeert te veranderen, voortdurend je grenzen aan het verleggen, je eigen behoeften aan het afstemmen bent op de ander, dan is de liefde in jouw relatie hoogstwaarschijnlijk niet onvoorwaardelijk. Onvoorwaardelijke liefde betekent dat je volledig jezelf kunt zijn en jouw authenticiteit in de relatie durft te showen en te accepteren.

Onvoorwaardelijke liefde heeft dus te maken met het aanvaarden en accepteren van de ander, de authenticiteit van jezelf binnen de relatie maar onvoorwaardelijke liefde betekent ook je hart openhouden wanneer je je kwetsbaar voelt. Je bent dus bereid jezelf open te stellen op ook moeilijke momenten.

onvoorwaardeljike liefde

Onvoorwaardelijke liefde in de praktijk

Onvoorwaardelijke liefde betekent juist dat je je ruimte inneemt, grenzen en behoeften aangeeft maar je ook openstelt bij moeilijkheden en dit in jouw relatie bespreekbaar maakt. Op deze manier stel je je kwetsbaar op en ben je authentiek. Door je werkelijk met elkaar te verbinden in de relatie, dus door jouw ervaring in het hier-en-nu oordeelvrij te verwelkomen en dit ook voor de ander te doen, zal ervoor zorgen dat jullie relatie gebaseerd is op onvoorwaardelijke liefde, hetgeen jouw relatie tot de ander ook versterkt, je steeds meer jezelf kunt zijn en je zelfliefde ook flink zal toenemen omdat je tevreden bent met de persoon die je bent en dit naar jouw omgeving durft te laten zien.

Zelfliefde

Zelfliefde is een belangrijk onderdeel van onvoorwaardelijke liefde. Als er iets is dat je helpt meer met een open hart te leven, dan is het wel zelfcompassie. Zelfcompassie helpt je jouw eigenwaarde los te maken van elke voorwaarde of omstandigheid. Op deze manier wordt het steeds makkelijker om authentiek te zijn en dus dicht bij jezelf te blijven. Je gaat jezelf steeds meer accepteren en dit zal je ook terug zien in jouw relatie.

Je kunt onvoorwaardelijke liefde ook zien als een liefde voor alle aspecten van een persoon, echter is het onmogelijk om de ander volledig te kennen. Hoe goed je de ander ook denkt te kennen of hoeveel je ook bij de ander bent, de ander heeft altijd kanten die naar de buitenwereld niet worden geuit. De enige persoon die je volledig kan leren kennen, dat ben jezelf! Maar ook dit is niet makkelijk.

Dit betekent wel, daar onvoorwaardelijke liefde en iemand volledig kennen met elkaar hand in hand gaan, dat je het dichtst bij onvoorwaardelijke liefde kunt komen in relatie met jezelf. Je kent jezelf immers het beste, zowel je goede als minder goede eigenschappen, je diepste geheimen maar ook verlangens. De onvoorwaardelijke liefde met jezelf komt pas tot stand wanneer je alle kanten van jezelf leert te accepteren en jezelf leert lief te hebben. Doe je dit niet, dan blijft de liefde voor jezelf voorwaardelijk.

Om jezelf echt te leren kennen moet je uit je comfortzone stappen. Wanneer jij blijft doen wat je altijd al deed, krijg je geen nieuwe inzichten over jezelf. Nieuwe inzichten krijg je pas als je iets doet wat eigenlijk helemaal niet bij je past of wat je heel erg spannend vindt. Stap uit je comfortzone, leer jezelf kennen en begin van jezelf te houden.

Onvoorwaardelijke liefde en de wetenschap

Onvoorwaardelijke liefde bestaat neurobiologisch gezien niet, wel eeuwige liefde, echter heeft eeuwige liefde meer te maken met ons brein dan met ons hart. Eerder werd er al eens onderzoek gedaan naar de neurobiologie (de werking van het zenuwstelsel) van de liefde.

De wetenschap rondom liefde spreekt eigenlijk nooit van onvoorwaardelijkheid. Dit omdat dit zou inhouden dat je alles voor iemand anders over hebt zonder daar iets voor terug te vragen. Uit onderzoek blijkt dat wanneer je iets voor een ander doet, je dit een goed gevoel geeft. Niet alleen voor de gever maar ook voor de ontvanger. In ons diepste verlangen schuilt het verlangen hier alsnog graag iets voor terug te krijgen, als gaat dit om een dankjewel of een goed gevoel.

Het herkennen van onvoorwaardelijke liefde

Je vraagt jezelf natuurlijk wel eens af of binnen jouw relatie sprake is van onvoorwaardelijke liefde. Er zijn een aantal aspecten binnen een relatie die wijzen op onvoorwaardelijke liefde, aspecten zoals:

 • Het delen van geheimen met elkaar
 • Samen bouwen aan de toekomst
 • Het maken van ruzie maar het hierna ook weer goed maken met elkaar
 • Elkaar vertrouwen
 • Geven en nemen, je geeft evenveel als je neemt
 • Je beschermt elkaar
 • Je durft je volledig open te stellen naar de ander, je durft emotioneel te zijn bij elkaar
 • Je voelt je op je gemak en kan jezelf zijn
 • Het is veilig genoeg om je kwetsbaar op te stellen
 • Je uit je verlangens naar elkaar
 • Er is wederzijdse steun
 • Beide zijn jullie in staat om grenzen samen te definiëren en te handhaven

In de liefde bestaan er verschillende talen. Binnen een relatie kan het zomaar zo zijn dat jij een andere liefdestaal spreekt dan jouw partner. In onderstaande video worden de verschillende liefdestalen besproken en handvaten gegeven om elkaar in deze taal beter te leren begrijpen!

Het ontstaan van onvoorwaardelijke liefde

Wanneer je onvoorwaardelijk lief kunt hebben ben je in staat om jezelf en de ander te zien voor wie je werkelijk bent. Je kijkt door de buitenlaag heen, naar de essentie van de persoon. Het gaat dus niet om een vervulling van onze behoeften, geen compensatie voor hetgeen we in onzelf missen. Maar het gaat om een drijvende kracht die het beste uit ons haalt. Dit noemen we innerlijke en uiterlijke vrijheid. Het komt erop neer dat we anderen ook niet iets kunnen geven dat je jezelf onthoudt.

Ben je bijvoorbeeld streng voor jezelf, niet lief bent voor jezelf, geen compassie met jezelf kunt voelen, zal je dit ook in de relatie tot de ander uiten. Je innerlijke criticus komt op de voorgrond te staan. Je vindt bijvoorbeeld dat je jezelf moet straffen, je verliest de verbinding met jezelf hetgeen zich ook in de relatie tot je partner manifesteert.

Wanneer we op aarde komen, zijn we puur en hebben we al verschillende kwaliteiten meegekregen. Deze kwaliteiten ga je in de loop van je eigen leven verder ontwikkelen en in praktijk toepassen. Doordat we dingen in ons leven meemaken, leuke maar ook minder leuke momenten, zijn deze kwaliteiten in meer of mindere mate geblokkeerd.

Je hebt je misschien wel eens minderwaardig of afgewezen gevoeld toen je bepaalde kanten van jezelf hebt laten zien die op dat moment voor een ander als erg vervelend werden ervaren. Dit heeft de ander op dat moment ook laten merken, hetgeen ervoor gezorgd heeft dat jij je op een andere manier bent gaan opstellen en dit gedrag niet meer durft te showen. Aan deze situatie koppel je zelf mogelijk belemmerende gevoelens en overtuigingen.

Denk hierbij aan de overtuiging dat je jezelf niet de moeite waard vindt. Je hebt dus conclusies getrokken over liefde in relatie met jouw eigen kern. Deze aangeleerde overtuigingen zorgen ervoor dat je de liefde die in jezelf aanwezig is niet zult ervaren. Je leven bestaat uit angsten, oordelen en verwachtingen. De verbinding met jezelf is verbroken, er is geen sprake van zelfliefde. Om dus onvoorwaardelijke liefde te gaan ervaren, moet je eerst je eigen bewustzijn vergroten.

Bewust worden van de momenten waarop je niet lief bent voor jezelf, hou jezelf dus een spiegel voor en reflecteer op je eigen gedrag. Verschuif hierbij de aandacht van je buitenwereld naar jouw binnenwereld. Reflecteer eens jouw relaties met anderen, je zult wellicht zien dat jouw relatie met anderen een spiegel is van de relatie die je met jezelf hebt. Op deze manier kan je zien welke ballast je met je meedraagt. Deze belast bepaalt voor het grootste deel hoe jij je voelt, denkt, handelt en reageert.

onvoorwaardelijke liefde

De weg naar onvoorwaardelijke liefde

Onvoorwaardelijke liefde begint bij jezelf. Wanneer je jezelf behandelt als een mooi wezen die jouw leven verrijkt, authentiek te zijn, zal je zien dat de liefde voor jezelf elke dag groeit. De liefde voor jezelf is zo groot, waardoor je dit ook in een relatie tot een ander kunt toepassen. Op deze manier heb je het vermogen om jouw partner nooit meer te oordelen en diegene in zijn of haar volledige kracht te zien. Wanneer je dit kunt ben je op weg naar onvoorwaardelijk liefhebben.

Je waardeert iemand om wie hij of zij is, je vertrouwt volledig in iemand zijn zelfstandigheid en bewaakt en accepteert iemand zijn authenticiteit door geen remmingen uit te voeren of negatieve gedachten te hebben. De weg naar onvoorwaardelijke liefde wordt in de spiritualiteit ook wel het spiritueel ontwaken genoemd. Je stelt jezelf in staat om alle overtuigingen, patronen en negatieve gedachten los te laten in uit je systeem te verwijderen. Vervolgens ga je meer in het hier en nu leven, genieten je van het moment en lees je te waarderen van wat er is.

Onvoorwaardelijke liefde is dus je natuurlijke staat van zijn, het zegt dus alles over de mate waarin je in verbinding staat met jezelf. Wanneer jij jezelf onvoorwaardelijk lief hebt, dan kan je ook anderen onvoorwaardelijk lief hebben. Het begint dus allemaal bij jezelf, onvoorwaardelijke bestaat dus echt!

Quotes onvoorwaardelijke liefde

Een quote is een aanhaling of een citaat, een weergave van wat iemand gezegd heeft. Men gebruikt vaker quotes om iets te verduidelijken of iemand aan te zetten tot nadenken. Ook worden quotes veelvuldig gebruikt om te inspireren, om te laten zien hoe jij je op dat moment voelt of om een visie neer te zetten. Wellicht maak jij ook wel eens gebruik van specifieke quotes.

Hieronder heb ik voor jullie een aantal quotes opgesomd wat betreft het onderwerp onvoorwaardelijke liefde, namelijk:

 • Onvoorwaardelijke liefde bestaat werkelijk in elk van ons. Het is deel van ons diepe innerlijke wezen. Het is niet zozeer een actieve emotie, maar een staat van zijn. Het is niet ‘ik hou van jou’ om die en die reden, niet ‘ik hou van jou als jij van mij houdt’. Het is liefde zonder reden, liefde zonder een object. - Ram Dass –
 • De ultieme les die elk van ons moet leren is onvoorwaardelijke liefde, die niet alleen anderen omvat, maar ook onszelf. – Elizabeth Hubler – Ross –
 • Een ander werkelijk liefhebben betekent alle verwachtingen loslaten. Het betekent volledig aanvaarding, zelfs viering van de persoonlijkheid van de ander. – Karen Casey –
 • Liefde, wat is liefde? Liefde is van iemand houden om wie hij is, wie hij was en wie hij zal zijn. – Chris Moore –
 • Liefde creëert een ‘wij’ zonder een ‘ik’ te vernietigen.
 • Liefde is het enige wat meer wordt als je het samen deelt
 • Spend your time on those that love you unconditionally. Don’t waste it on those that only love you when the conditions are right for them.
 • Love is an unconditional commitment to an imperfect person. To love somebody isn’t just a strong feeling. It is a decision, a judgement and a promise.
 • Learn to love without condition. Talk whithout bad intention. Give without any reason. And most of all, care for people without any expectation.

Lees ook onze quotes voor dankbaarheid, law of attraction en natuurlijk onze mindset quotes!

Onvoorwaardelijke liefde en Valentijnsdag

Zoals we weten valt Valentijnsdag jaarlijks op 14 februari. Zoals ik aan het begin van deze blog heb benoemd draait Valentijnsdag om het geven van extra aandacht aan jouw geliefde, bijvoorbeeld met een lieve quote. Maar betekent dit dat Valentijnsdag alleen bedoelt is voor diegene die een relatie hebben? Wat mij betreft niet, gezien liefde bij jezelf begint. Kijk eens kritisch naar de relatie die je met jezelf hebt, maar ook met anderen want dit is juist de spiegel van jouw relatie met jezelf. Wanneer je niet in staat bent om onvoorwaardelijk van jezelf te houden, zal het ook moeilijk zijn om een liefdes relatie aan te gaan die gebaseerd is op onvoorwaardelijke liefde.

valentijnsdag

Wees op deze speciale dag van de liefde niet extra lief voor je geliefde, maar zeker ook voor jezelf! Wanneer je in verbinding bent met liefde bestaat er geen oordeel over goed of fout. Je zult de vrijheid gaan ervaren om te zijn wie je bent, om tot jouw kern te komen.

Love yourself first, and everything else falls in line. You really have to love yourself to get anything done in this world.

Over de auteur

Kiona Lousberg

Heii, ik ben Kiona Lousberg. Op Mindsetters deel ik mijn inzichten en ervaringen. Iedereen heeft een eigen verhaal, het leven kent leuke maar ook minder leuke momenten. Zo heeft iedereen wel eens in een diep dal gezeten en…

Alle artikelen van Kiona Lousberg

Boek van de week

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de inspiratiemail van Mind Setters

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte van het laatste nieuws voor persoonlijk ontwikkeling en groei. 
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en mis geen enkel bericht!
© Mindsetters - 2024
Made with
Web Wings
chevron-down