Persoonlijke groei, 8 tips om uit je comfortzone te stappen!

persoonlijke groei
13/03/2023
1181

Persoonlijke groei en persoonlijke ontwikkeling, begrippen die tegenwoordig veel aan bod komen. Dit omdat we onszelf willen blijven ontwikkelen en werken om de beste versie van jezelf te worden. Maar wat houdt persoonlijke ontwikkeling in en welke aspecten spelen een belangrijke rol om deze ontwikkeling in gang en voort te zetten? Na het lezen van deze blog ga jij ook de uitdaging aan om je verder te ontwikkelen tot de beste versie van jezelf!

Betekenis persoonlijke groei

Persoonlijke groei en /of ontwikkeling is de manier waarop je aan je eigen vaardigheden en kwaliteiten werkt. Volgens de Van Dale wordt persoonlijke groei en/of ontwikkeling als volgt omschreven:

‘’Groei en persoonlijke ontwikkeling: deze termen hebben beide betrekking op de dynamische processen van de volwassenwording van mensen. Groei wordt omschreven als het toenemen in grootte van levende wezens of hun organen. Ontwikkeling wordt omschreven als tot volwassenheid komen of ontplooien. Ontwikkeling is het gedragsaspect van de groei.’’

‘’Persoonlijke ontwikkeling: naam voor het proces waarin de mens zijn persoonlijke mogelijkheden tot ontplooiing brengt, op gebied van competenties, kennis en inzicht.’’

persoonlijke groei

Wanneer we spreken van persoonlijke groei ontwikkel je talenten, jaag je dromen na. Wanneer je je persoonlijk ontwikkelt doe je specifiek kennis en vaardigheden op die jou verder helpen om jouw doelen en verlangens na te streven.

Binnen de literatuur worden verschillende synoniemen voor persoonlijke groei gebruikt. Zo wordt er bijvoorbeeld ook gesproken over persoonlijke ontwikkeling, zelfontwikkeling of zelfontplooiing.

Hoogstwaarschijnlijk zit er een verschil tussen jouw huidige situatie en je doelen en dromen, dat is natuurlijk niet erg en natuurlijk menselijk! Maar als je er zo over nadenkt zit er waarschijnlijk ook een verschil tussen de huidige versie van jezelf en de persoon die deze doelen en dromen kan bereiken. Om deze doelen en dromen te bereiken zal je jezelf op verschillende vlakken moeten ontwikkelen en uitdagen. Je moet dus investeren in jouw persoonlijke groei!

Persoonlijke groei begint met de wens en de bereidheid om jezelf te veranderen. Persoonlijke groei is nodig om over bepaalde drempels heen te stappen en met een nieuwe mindset je dromen na te jagen. Het is een bewuste keuze, een keuze waar jij met 100% achter staat! Blijf jij liever in je comfortzone of ga je de uitdaging aan om de beste versie van jezelf te worden en dus ook je dromen na te streven?

Persoonlijke groei en jouw brein

Even terug naar de kindertijd, al vanaf onze geboorte willen we groeien en de wereld om ons heen verkennen. Dit gaat natuurlijk (letterlijk) met vallen en opstaan. Maar door fouten te maken en door te leren van onze fouten bereiken we ons kind vaak onze doelen. Dit omdat we ons er niet door laten hangen, maar we er open en vol vertrouwen instaan. Men spreekt dan over een growth mindset. We blijven ons als kind verder ontwikkelen door uitdagingen aan te gaan, niet te veel na te denken maar door gewoon te doen! Echter wanneer we ouder worden, worden we bang om fouten te maken, bang om te falen, we houden liever vast aan bekende patronen met als gevolg dat onze persoonlijke ontwikkeling stagneert. We ontwikkelen ons niet meer verder en blijven hangen in bekend gedrag. Dit noemen we ook wel een fixed mindset.

In een andere blog lees over het verschillen tussen een fixed en growth mindset. Lees hier verder.

mindset

Bij een fixed mindset spelen belemmerende overtuigingen een belangrijke rol. Overtuigingen als: ik ben niet de moeite waard, ik kan het niet, ik mag geen fouten maken, houden ons tegen om onze dromen na te streven. Echter laten we ons hierdoor misleiden, dit omdat elk persoon door de aangeboren neuroplasticiteit van het brein zijn hele leven kan blijven leren en zichzelf kan blijven ontwikkelen.

Het zelf ontwikkelend vermogen van je brein staat ook wel bekend als neuroplasticiteit, elke dag vervangen je hersenen oude cellen, oftewel neuronen, door nieuwe neuronen. Door het opdoen van nieuwe ervaringen verbinden of versterken cellen en wordt op deze manier groei letterlijk in gang gezet. De groei van nieuwe neuronen in je hersenen staat gelijk met persoonlijke groei in jouw leven. Het hoeft dus eigenlijk helemaal niet zo moeilijk te zijn om persoonlijke groei in gang te zetten. Ga nieuwe ervaringen aan, ga buiten je comfortzone, zoek ongemak op en durf het aan te gaan. In het begin zullen nieuwe dingen eerst eng, ongemakkelijk en spannend aanvoelen, maar door het lezen van nieuwe verbindingen in onze hersenen zal het na verloop van tijd normaal gaan aanvoelen, heb je hoogstwaarschijnlijk een nieuwe gewoonte ontwikkeld, heb je je eigen grenzen verlegd en ben je gegroeid als persoon!

Het is nooit te laat om aan jezelf te werken en het proces van persoonlijke groei in gang te zetten. Echter moet je hier natuurlijk wel iets voor over hebben, blijf niet met de pakken neerzitten, ga nieuwe uitdagingen aan, stap uit je comfortzone en ga aan het werk!

Belangrijke aspecten bij persoonlijke groei

Om je doelen en dromen na te streven moet je natuurlijk wel genoeg energie hebben om positieve veranderingen in gang te zetten. Deze innerlijke kracht begint in je hersenen, wanneer je erg vermoeid bent, weinig energie hebt, een gebrek aan motivatie doordat je met vele andere dingen tegelijkertijd bezig bent, zal je geen resterende energie hebben om hiernaast ook nog eens jezelf te ontwikkelen. Pas als er een balans in de hersenen is, ontstaat er vervolgens ook ruimte om jezelf te kunnen gaan ontwikkelen in plaats van ervoor te zorgen dat je de dag overleeft!

Om je hersenen in balans te brengen werkt de wetenschap met de Brain Balance Methode. Hieronder leg ik jullie er meer over uit.

De Brain Balance methode

Volledige balans in je hersenen bereik je door de 7 pijlers van Brain Balance in balans te brengen. De 7 pijlers luiden als volgt:

 • Kennis van het brein, komt te weten hoe jouw breinsysteem werkt,
 • Omgeving, omring je met positieve mensen om jouw eigen groei en ontwikkeling te stimuleren
 • Ontspanning, een belangrijke pijler om prikkels op een gezonde manier te verwerken, je op te laden en je niet door stress te laten leiden.
 • Slaap
 • Beweging
 • Brain Food, het voeden van jouw brein met de juiste voedingsstoffen. Op deze manier stel je je hersenen in staat om zijn werk goed te kunnen uitvoeren.

Wanneer 1 van deze 7 pijlers uit balans is, heeft dit invloed om de overige pijlers en kan je dus in je gehele gezondheid en mentaal functioneren een disbalans ervaren.

Herstellen van jouw breinbalans

Om persoonlijke groei in tijdens van stress alsnog in gang te zetten, zal je eerst zorgen voor een breinbalans. Wanneer je brein door stress of overprikkeling uit balans wordt het erg moeilijk om energie vrij te maken voor persoonlijke groei en/of ontwikkeling. Hersengebieden als de amygdala raken bij stress overactief, hierdoor wordt je angstiger. De frontale lob kan zijn belangrijkste functies niet meer uitvoeren, waaronder de functie om de amygdala te remmen. Op deze manier ontstaat er een vicieuze cirkel. De eerste stap om een gezonde balans te creëren is dan ook het kalmeren en het ontspannen van de hersenen. Zoals eerder al benoemd is, is het brein neuro plastisch, je hersenen kunnen zich dus je hele leven lang ontwikkelen en groeien. Dit doordat je hersenen voortdurend neuronen aanmaken, zich blijft vernieuwen en je dus jouw hersenen altijd iets nieuws kunt leren.

Je kunt dus als het ware elke dag je hersenen resetten, als dat met je hersenen kan, kan dat natuurlijk oom met jezelf en je leven!

Tips om persoonlijke groei na te streven

Persoonlijke groei begint bij het verlangen om jouw huidige situatie en/of de huidige jij te willen veranderen. Hierbij zal je concessies moeten gaan nemen, dingen doen die niet direct in jouw straatje passen, patronen doorbreken en dus uit je comfortzone stappen! Je zult dus de nodige obstakels moeten gaan overwinnen.

Echter begint persoonlijke groei ook met het opstellen van haalbare doelen. Probeer dan ook de focus op de door jou opgestelde doelen te behouden, dit blijkt in praktijk nogal erg moeilijk te zijn. In onze huidige samenleving, in alles dat we moeten doen van onszelf maar ook doordat het door anderen ons wordt opgelegd is ons brein snel afgeleid door de vele prikkels die we dagelijks ontvangen en moeten verwerken. Een Brain Balance is dus een erg belangrijk doel om na te streven.

We kunnen het onszelf maar niet vaak genoeg zeggen, maar het nastreven van een gezonde levensstijl en vitaliteit is ‘een van de belangrijkste factoren om persoonlijke groei na te streven.

Leef gezond!

Hierbij heb ik het niet alleen over gezonde voeding, oftewel Brainfood, maar voldoende slaap en beweging is natuurlijk ook een belangrijke factor om een gezonde levensstijl na te streven.

Trainen van een positieve mindset

De ene behaald zijn doelen wel en de ander niet…. Maar waardoor komt dit? Het gaat hierbij echt niet om het hebben van pech en/of geluk. Nee, het draait om het hebben van een growth mindset, een positieve groeimindset! Een growth mindset is gericht op het doel in plaats van op de obstakels. Dit valt gelukkig voor iedereen te trainen. Vervang negatieve overtuigingen in je brein door positieve overtuigingen die je dichterbij je doel helpen te brengen. Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, maar weet dat het voor iedereen mogelijk is om een negatieve mindset om te zetten in een positieve groeimindset. Geen ‘ja maar meer, maar eerder just do it!’ Wellicht ken je de uitspraak van Pipi Langkous, namelijk:

‘’Ik heb het nog nooit gedaan, dus denk dat ik het wel kan’’ Een goed voorbeeld van een growth mindset.

Ontspan

Zorg voor voldoende ontspanning en rust in je hoofd. Probeer gedachtes te rangschikken en hier wel of geen verdere aandacht aan te geven. Mediteren kan hierbij een goede interventie zijn. Mediteren is werkelijk goed voor iedereen. Het geeft je meer controle over je gedachten, zet belemmerende overtuigingen aan de kant en vervang ze door helpende gedachtes. Focus je op je doelen en niet op obstakels. Yoga kan hierbij ook een positief effect hebben. Het gaat bij yoga niet om het neerzetten van een prestatie, maar om het proces en wat je hieruit geleerd hebt.

SMART doelen formuleren

SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdgebonden. Voor persoonlijke groei is het belangrijk om je doelen SMART te formuleren, dit maakt de kans groter dat je ze ook daadwerkelijk haalt.

Visualisatie, visualiseer de nieuwe jij

We visualiseren elke dag, echter gaat het dan voornamelijk om het inbeelden van negatieve scenario’s die je angst vergroten. Voor je persoonlijke ontwikkeling is het van belang om positieve scenario’s te visualiseren. Stel jezelf voor dat jij je grootste doelen bereikt hebt, je brein kent hierbij het verschil niet tussen een fantasie en de werkelijkheid. Door het toepassen van positieve visualisaties versterk je het geloof in jezelf.

Vind je het moeilijk om een visualisatie in te zetten, stel jezelf dan eens de wondervraag of uitzonderingsvraag. De wondervraag is een oefening uit de oplossingsgerichte therapie. Deze therapie is niet gericht op het verleden, maar op wat je vandaag wilt bereiken. Je wordt door middel van deze therapie bewust gemaakt van je ideale toekomst en kom je in een positieve spiraal terecht. Met de wondervraag beeld je jezelf in hoe je ideale toekomst eruitziet en verbind je die met het heden. Dit daagt je vervolgens uit om voorbij je belemmeringen en hopeloosheid te kijken en je opnieuw te focussen op mogelijkheden.

De wondervraag

De wondervraag: Maak gebruik van je inbeeldingsvermogen. Stel je voor dat er vannacht een wonder gebeurt, je probleem is opgelost! Beantwoord dan eens met je inbeeldingsvermogen de volgende vragen:

 • Wat is er dan veranderd in je leven de dag erna?
 • Wat gebeurd er in je leven als je probleem is opgelost?
 • Hoe zit het oplossen van dit probleem een verschil maken in je leven?
 • Hoe zou je deze behoefte nog meer kunnen vervullen?

Krijg op deze manier precies helder waar jij behoefte aan hebt! Door het beantwoorden van de wondervraag zet je je hersenen in de oplosstand, doei fixed mindset, hallo growth mindset!

De uitzonderingsvraag

Een andere vraag die je hersenen in de oplosstand zetten, is de uitzonderingsvraag. Deze vraag luidt als volgt: ‘’Wanneer was jouw situatie beter en je huidige probleem minder of afwezig?’’

Stel jezelf vervolgens de volgende twee vragen:

 • Wat deed je in die situatie anders dan nu?
 • Wat moet er gebeuren om vaker van deze betere periodes te hebben?

Deze vragen helpen jouw bij het ontdekken van de vaardigheden die je in het verleden succesvol hebt gebruikt om je problemen te verminderen of op te lossen.

Om dus jezelf te blijven ontwikkelen en persoonlijke groei na te streven moet je bepaalde gedragingen veranderen door nieuwe. Dit voelt natuurlijk niet altijd even fijn, je moet iets gaan doen wat je eigenlijk nog nooit eerder hebt gedaan. Stap dus uit je comfortzone, ervaar en leer van de nieuwe ontwikkelingen.

Uit je comfortzone stappen

Je comfortzone bestaat uit de dingen in je leven waaraan je gewend bent, het gaat hierbij niet alleen om aangename dingen maar ook om dingen die niet fijn zijn. Dit heeft echter een logische functie: routine beschermt ons tegen mogelijk gevaar voor het onbekende, het helpt ons verder om stress en spanning te vermijden. Om deze reden blijven we vaak hangen in gedragingen die ons niet bepaald verder helpen, onze persoonlijke ontwikkeling en/of groei dus laat stagneren.

Het uit je comfortzone stappen heeft meerdere voordelen, enkele voordelen zijn dat je voelt dat je leeft, je comfortabel leert voelen in het oncomfortabele (denk maar even terug aan mijn moment in het ijsbad, brrrr..! Lees er hier meer over), je wordt creatiever, je groeit door uit je comfortzone te stappen en je ontdekt wat jij belangrijk vind in jouw leven en wat je wilt bereiken. In een andere blog zal ik hier verder op ingaan.

Het is natuurlijk niet vanzelfsprekend om buiten je comfortzone te treden, daarom dat ik ook enkele tips met jouw deel om dit wel te kunnen doen.

Tips om uit je comfortzone te stappen

 • Vergroot je comfortzone stap voor stap. Zoek je grenzen op, daag jezelf uit en verander van routine of geef jezelf een speciale opdracht/uitdaging. Door nieuwe dingen te doen zet je je hersenen aan om een andere routine te nemen waardoor je creativiteit verhoogt.
 • Niet dromen, maar doen!
 • Teleurstellingen horen erbij, maar laat je je er niet door leiden en geef niet op. Van teleurstellingen leer je en ontwikkel je opnieuw kracht om alsnog door te zetten.
 • Zet je angsten en onzekerheden opzij, er is geen plek voor een fixed mindset!
 • Geloof in jezelf en vertrouw op je eigen vaardigheden
 • Visualiseer je doel en de beste versie van jezelf
 • Verbind je met personen die een positieve invloed op jou hebben, personen waar je jezelf mee wilt associëren en jou verder op weg helpen om jouw doelen te bereiken. Vermijd toxic people, zij zullen jou eerder in de weg staan en meenemen in hun negatieve vicieuze cirkel dan jou helpen om je doelen te bereiken.
 • Beloon jezelf, wees lief voor jezelf en veroordeel jezelf niet. Soms gaat het goed en soms gaat het minder goed, dit hoort nu eenmaal bij het proces.
believe in yourself

Begin klein, plan vooruit en ga gewoon aan de slag! Doorbreek patronen, zoek het ongemak op en verbreed je comfort zone, op deze manier zet je jouw persoonlijke groei en ontwikkeling waar in gang en durf je jouw dromen na te streven! Wacht niet langer en begin vandaag nog!

Geen ja, maar…. Maar : YES I WILL en ga er dan ook voor!

Voor meer inspiratie rondom persoonlijke groei en ontwikkeling luister dan de verschillende afleveringen van onze podcast!

mindsetters podcast

Over de auteur

Kiona Lousberg

Heii, ik ben Kiona Lousberg. Op Mindsetters deel ik mijn inzichten en ervaringen. Iedereen heeft een eigen verhaal, het leven kent leuke maar ook minder leuke momenten. Zo heeft iedereen wel eens in een diep dal gezeten en…

Alle artikelen van Kiona Lousberg

Boek van de week

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de inspiratiemail van Mind Setters

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte van het laatste nieuws voor persoonlijk ontwikkeling en groei. 
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en mis geen enkel bericht!
© Mindsetters - 2023
Made with
Web Wings
chevron-down