De 16 verschillende persoonlijkheidstypen

persoonlijkheidstype
07/05/2023
8148

Persoonlijkheid is een breed begrip en een complex onderwerp. Er zijn verschillende manieren om het te definiëren en te begrijpen. Een populaire benadering om persoonlijkheid te begrijpen is de theorie van de 16 persoonlijkheidstypen, ontwikkeld door de psychologen Katharine Briggs en Isabel Myers. In deze theorie worden persoonlijkheden ingedeeld in 16 verschillende types op basis van verschillende eigenschappen, zoals extraversie/introversie, intuïtie/zintuiglijkheid, denken/voelen en oordelen/perceptie. In deze blog zal ik deze 16 persoonlijkheden verder toelichten. Ook zal duidelijk worden hoe deze 16 verschillende persoonlijkheden kunnen worden gegroepeerd in verschillende temperamenten, waaronder analisten, diplomaten, schildwachten en verkenners.

"De kracht van persoonlijkheidstypes ligt niet in het labelen van mensen, maar in het begrijpen van de unieke manieren waarop mensen denken, voelen en handelen.''

Persoonlijkheidstesten

Er zijn verschillende manieren om de persoonlijkheid van een individu te categoriseren en te begrijpen. Bekijk onderstaande video om erachter te komen welke persoonlijkheidstesten er zijn en wat dit voor jou kan opleveren voordat ik één test verder zal toelichten! Ook zal ik verder ingaan op de verschillende types persoonlijkheden die resultaat kunnen zijn van een persoonlijkheidstest.

MBTI Test

Een populaire en veel gebruikte manier is door middel van de 16 persoonlijkheidstypen. Deze 16 persoonlijkheidstypen zijn gebaseerd op de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), een psychologische test die is ontworpen om individuen te helpen begrijpen hoe ze informatie verwerken, beslissingen nemen en communiceren.

MBTI persoonlijkheidstest

De MBTI-test beoordeelt individuen op vier verschillende domeinen, elk met twee mogelijke antwoorden. Deze domeinen zijn:

 1. Extravert (E) versus Introvert (I): Dit meet of een persoon energie haalt uit interactie met anderen (extravert) of uit zichzelf (introvert).
 2. Sensorisch (S) versus Intuïtief (N): Dit meet of een persoon de voorkeur geeft aan informatie die concreet en feitelijk is (sensorisch) of abstract en conceptueel (intuïtief).
 3. Denken (T) versus Voelen (F): Dit meet of een persoon de voorkeur geeft aan beslissingen die gebaseerd zijn op logica en analyse (denken) of emoties en empathie (voelen).
 4. Beoordelen (J) versus Waarnemen (P): Dit meet of een persoon de voorkeur geeft aan een gestructureerde, geplande aanpak (beoordelen) of een flexibele en spontane benadering (waarnemen).

Met deze vier domeinen zijn er 16 verschillende combinaties mogelijk, elk met hun eigen persoonlijkheidstype en bijbehorende kenmerken. Hieronder bespreken we elk persoonlijkheidstype en hun kenmerken.

De 16 verschillende persoonlijkheidstypes

 1. ISTJ (Introverted-Sensing-Thinking-Judging): Deze persoonlijkheidstypen zijn betrouwbaar, praktisch, gedetailleerd georiënteerd en goed georganiseerd. Ze werken hard en hebben een sterk gevoel van verantwoordelijkheid.
 2. ISFJ (Introverted-Sensing-Feeling-Judging): Deze persoonlijkheidstypen zijn loyaal, geduldig en hebben een sterk gevoel voor detail. Ze hechten veel waarde aan traditie en zijn vaak zeer toegewijd aan hun familie en vrienden.
 3. INFJ (Introverted-Intuitive-Feeling-Judging): Deze persoonlijkheidstypen zijn creatief, idealistisch en empathisch. Ze zijn zeer in harmonie met hun emoties en streven naar diepe, betekenisvolle relaties.
 4. INTJ (Introverted-Intuitive-Thinking-Judging): Deze persoonlijkheidstypen zijn analytisch, strategisch en onafhankelijk. Ze zijn zeer gedreven om hun doelen te bereiken en kunnen vaak goed omgaan met complexe problemen.
 5. ISTP (Introverted-Sensing-Thinking-Perceiving): Deze persoonlijkheidstypen zijn avontuurlijk, praktisch ingesteld en analytisch. Ze zijn vaak zeer bedreven in technische vaardigheden en zijn goed in het oplossen van problemen.
 6. ISFP (Introverted-Sensing-Feeling-Perceiving): Deze persoonlijkheidstypen zijn artistiek, gevoelig en flexibel. Ze zijn vaak zeer creatief en hebben een sterke waardering voor esthetiek en schoonheid.
 7. INFP (Introverted-Intuitive-Feeling-Perceiving): Deze persoonlijkheidstypen zijn idealistisch, gevoelig en hebben een sterk gevoel van moraliteit. Ze zijn vaak zeer creatief en streven naar diepe betekenis en doel in hun leven.
 8. INTP (Introverted-Intuitive-Thinking-Perceiving): Deze persoonlijkheidstypen zijn nieuwsgierig, analytisch en onafhankelijk. Ze houden van het uitdagen van de status quo en zijn vaak zeer goed in het oplossen van complexe problemen.
persoonlijkheidstype
 1. ESTP (Extraverted-Sensing-Thinking-Perceiving): Deze persoonlijkheidstypen zijn energiek, actiegericht en praktisch ingesteld. Ze zijn vaak zeer atletisch en houden van avontuur en uitdaging.
 2. ESFP (Extraverted-Sensing-Feeling-Perceiving): Deze persoonlijkheidstypen zijn sociaal, levendig en genieten van het leven in het moment. Ze hebben een sterke waardering voor esthetiek en zijn vaak zeer creatief.
 3. ENFP (Extraverted-Intuitive-Feeling-Perceiving): Deze persoonlijkheidstypen zijn enthousiast, creatief en idealistisch. Ze zijn zeer sociaal en hebben een sterk vermogen om anderen te inspireren en te motiveren.
 4. ENTP (Extraverted-Intuitive-Thinking-Perceiving): Deze persoonlijkheidstypen zijn nieuwsgierig, slim en goed in het oplossen van problemen. Ze houden van debatteren en zijn vaak zeer goed in het uitdagen van de status quo.
 5. ESTJ (Extraverted-Sensing-Thinking-Judging): Deze persoonlijkheidstypen zijn praktisch, doelgericht en betrouwbaar. Ze zijn vaak zeer georganiseerd en houden van een gestructureerde benadering van het leven.
 6. ESFJ (Extraverted-Sensing-Feeling-Judging): Deze persoonlijkheidstypen zijn zorgzaam, vriendelijk en hebben een sterke waardering voor traditie. Ze zijn vaak zeer sociaal en houden van het werken in teamverband.
 7. ENFJ (Extraverted-Intuitive-Feeling-Judging): Deze persoonlijkheidstypen zijn empathisch, energiek en hebben een sterke waardering voor anderen. Ze zijn vaak zeer sociaal en hebben een sterk vermogen om anderen te inspireren en te motiveren.
 8. ENTJ (Extraverted-Intuitive-Thinking-Judging): Deze persoonlijkheidstypen zijn doelgericht, zelfverzekerd en hebben een sterk vermogen om anderen te leiden. Ze zijn vaak zeer analytisch en houden van het uitdagen van de status quo.

Bekijk de video om de 16 persoonlijkheden te bekijken die zichzelf beschrijven!

Verschillende groepen persoonlijkheidstypes

De 16 persoonlijkheidstypes kunnen ook worden ingedeeld in vier verschillende groepen op basis van hun temperament en gedragskenmerken: analisten, diplomaten, schildwachten en verkenners.

 1. Analisten: Deze groep bestaat uit de persoonlijkheidstypen INTJ, INTP, ENTJ en ENTP. Analisten zijn meestal kritisch, onafhankelijk en intellectueel ingesteld. Ze zijn vaak goed in probleemoplossing en analytisch denken en hebben een sterk verlangen naar kennis en begrip.
  Voorbeelden van beroepen die vaak worden geassocieerd met analisten zijn computerprogrammeurs, wetenschappers, financieel analisten, architecten, logicus, bevelhebber, debater en ingenieurs.
 2. Diplomaten: Deze groep bestaat uit de persoonlijkheidstypen INFJ, INFP, ENFJ en ENFP. Diplomaten zijn vaak empathisch, gevoelig en hebben een sterke waardering voor harmonie en samenwerking. Ze zijn vaak zeer creatief en streven naar diepe betekenis en doel in hun leven.
  Voorbeelden van beroepen die vaak worden geassocieerd met diplomaten zijn maatschappelijk werkers, psychologen, advocaten, bemiddelaars, campagnevoerders, leraren en adviseurs.
 3. Schildwachten: Deze groep bestaat uit de persoonlijkheidstypen ISFJ, ISTJ, ESFJ en ESTJ. Schildwachten zijn vaak praktisch, betrouwbaar en hebben een sterke waardering voor traditie en stabiliteit. Ze zijn vaak zeer georganiseerd en hebben een gestructureerde benadering van het leven.
  Voorbeelden van beroepen die vaak worden geassocieerd met schildwachten zijn politieagenten, militairen, accountants, logisticus en beveiligingsmedewerkers.
 4. Verkenners: Deze groep bestaat uit de persoonlijkheidstypen ISFP, ISTP, ESFP en ESTP. Verkenners zijn meestal actiegericht, energiek en hebben een sterke waardering voor esthetiek en sensatie. Ze zijn vaak zeer atletisch en houden van avontuur en uitdaging.
  Voorbeelden van beroepen die vaak worden geassocieerd met verkenners zijn journalisten, virtuozen, avonturiers, ondernemers, kunstenaars, acteurs en reisgidsen.

Het begrijpen van de verschillende temperamenten en gedragskenmerken van deze groepen kan nuttig zijn bij het begrijpen van hoe individuen omgaan met stress, uitdagingen en veranderingen. Het kan ook nuttig zijn bij het samenstellen van teams en het begrijpen van de dynamiek tussen verschillende persoonlijkheidstypen. Hierbij kan het ook helpend zijn om met jouw collega's, ieder voor zich, een human design chart in te vullen. Op deze manier weet je met welke soort personen jij een team hoort te vormen en hoe je elkaar in hun kracht kunt zetten om samen werk op een optimale manier te verzetten. Benieuwd wat Human Design is en wat dit voor jou en/of jouw team kan betekenen, lees dan eens onze blog over Human Design hier.

Het is belangrijk om op te merken dat deze lijst nooit stopt, ook is er veel variatie in de beroepen die bij elk persoonlijkheidstype passen. Het is ook belangrijk om te onthouden dat persoonlijkheid niet allesbepalend is bij het kiezen van een carrière en dat individuele interesses en vaardigheden ook een belangrijke rol spelen. Bij het kiezen van een bepaald beroep is het hiernaast belangrijk om door te kijken naar jouw interesses en vaardigheden. Wat vind je leuk om te doen? Wat zijn jouw sterke punten? Door deze factoren te onderzoeken, kun je beroepen vinden die aansluiten bij jouw persoonlijkheid en vaardigheden, en die jou ook interesseren

Welke persoonlijkheidstype ben jij?

Er zijn verschillende manieren om erachter te komen welk persoonlijkheidstype je bent. Een veelgebruikte methode is het invullen van een persoonlijkheidstest die is gebaseerd op de theorie van de 16 persoonlijkheidstypes. Deze test kan helpen bij het identificeren van de kenmerken die het beste bij je passen en het toewijzen van een specifiek persoonlijkheidstype.

Een andere manier om je persoonlijkheidstype te ontdekken, is door te kijken naar de kenmerken en eigenschappen die je van nature bezit. Bijvoorbeeld, ben je over het algemeen meer gericht op ideeën en concepten (intuïtie) of op feiten en details (zintuiglijkheid)? Ben je over het algemeen meer georganiseerd en gestructureerd (oordelen) of meer spontaan en flexibel (perceptie)? Door deze eigenschappen te onderzoeken, kun je inzicht krijgen in je persoonlijkheidstype.

Je kunt ook praten met mensen in je omgeving, zoals vrienden, familieleden of een therapeut. Ze kunnen je helpen bij het verkennen van je persoonlijkheid en het identificeren van patronen in je gedrag en emoties.

Het is belangrijk om op te merken dat persoonlijkheidstesten slechts een benadering zijn en dat er geen enkele test bestaat die perfect kan bepalen welk persoonlijkheidstype je bent. Het is ook belangrijk om te onthouden dat persoonlijkheid zich gedurende het hele leven kan ontwikkelen en veranderen, dus je persoonlijkheidstype kan in de loop van de tijd veranderen.

Persoonlijkheidstest

Er zijn verschillende soorten persoonlijkheidstesten beschikbaar, waaronder zelfbeoordelingstests, projectieve tests en beoordelingstests.

 • Zelfbeoordelingstests zijn de meest voorkomende vorm van persoonlijkheidstesten en vragen individuen om vragenlijsten in te vullen die verschillende aspecten van hun persoonlijkheid meten. Deze tests zijn echter afhankelijk van de eerlijkheid en nauwkeurigheid van de antwoorden van de individuen en kunnen worden beïnvloed door factoren zoals sociale wenselijk gedrag.
 • Projectieve tests gebruiken ongestructureerde stimuli, zoals afbeeldingen of verhalen, om de verborgen gedachten en emoties van een individu te onthullen. Deze tests zijn echter controversieel vanwege hun subjectiviteit en gebrek aan betrouwbaarheid en validiteit.
 • Beoordelingstests worden vaak gebruikt in professionele en academische omgevingen en kunnen het gedrag en de prestaties van een individu in verschillende situaties meten. Deze tests kunnen helpen bij het beoordelen van de geschiktheid van een persoon voor een bepaalde functie of rol.

Voordelen persoonlijkheidstest

Hoewel de 16 persoonlijkheidstypes nuttig kunnen zijn bij het begrijpen van individuen, is het belangrijk om te onthouden dat persoonlijkheden complex zijn en dat geen enkel individu volledig past in een hokje. Daarnaast kan de persoonlijkheid van een individu veranderen en evolueren gedurende hun leven, afhankelijk van hun ervaringen en omgeving. Persoonlijkheidstypen bepalen dus niet wie we zijn en het is altijd mogelijk om te groeien en te veranderen, ongeacht ons type. Het kennen van onze persoonlijkheidstypen kan een startpunt zijn voor zelfreflectie en groei, maar het moet niet worden gezien als een beperking of excuus voor ons gedrag.

Hiernaast kan het begrijpen van de verschillende persoonlijkheidstypes nuttig zijn in verschillende contexten, zoals bijvoorbeeld in teambuilding, relatietherapie, sollicitatieprocedures of bij het bepalen van de meest effectieve leiderschapsstijl.

Het kan ook nuttig zijn voor individuen om meer te weten te komen over hun eigen persoonlijkheidstype, omdat het hen kan helpen om hun sterke en zwakke punten te identificeren en hun relaties met anderen te verbeteren.

persoonlijkheidstype test

Verschillende persoonlijkheidsmodellen

Naast het MBTI zijn er nog andere persoonlijkheidsmodellen die gebruikt worden om inzicht te krijgen in de persoonlijkheid van mensen. Enkele voorbeelden zijn:

 1. Big Five persoonlijkheidsmodel: Dit model is gebaseerd op vijf dimensies van persoonlijkheid, namelijk openheid, consciëntieusheid, extraversie, vriendelijkheid en neuroticisme. Het model wordt vaak gebruikt in onderzoek en is ook populair bij HR-professionals. Doe de Big Five persoonlijkheidstest hier.
 2. HEXACO persoonlijkheidsmodel: Dit model is gebaseerd op zes dimensies van persoonlijkheid, namelijk eerlijkheid/humiliteit, emotionele stabiliteit, extraversie, vriendelijkheid, consciëntieusheid en openheid. Het model is ontwikkeld als alternatief voor de Big Five en legt meer nadruk op de rol van eerlijkheid en integriteit in de persoonlijkheid.
 3. DISC persoonlijkheidsmodel: Dit model is gebaseerd op vier verschillende persoonlijkheidsstijlen, namelijk Dominant, Invloedrijk, Stabiel en Consciëntieus. Het model wordt vaak gebruikt in trainingen en coaching om communicatie en samenwerking te verbeteren.
 4. De psychologische typen van Jung: Dit model is ontwikkeld door de Zwitserse psychiater Carl Jung en is gebaseerd op verschillende psychologische concepten zoals introvert versus extravert en denken versus voelen. Het model wordt nog steeds gebruikt in psychotherapie en persoonlijke ontwikkeling.
 5. Het enneagram: Dit model beschrijft negen verschillende type mensen. Ze onderscheiden zich door patronen in hun denken, voelen en doen. Het Enneagram vertelt je uiteindelijk iets over je sterke en zwakke punten en je drijfveren. Dit model zal ik hieronder verder toelichten.

De keuze voor een bepaald persoonlijkheidsmodel hangt af van de context en het doel waarvoor het gebruikt wordt. Elk model heeft zijn eigen sterke punten en beperkingen en kan helpen bij het begrijpen van verschillende aspecten van de persoonlijkheid.

Het Enneagram

Het Enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat inzicht biedt in de verschillende manieren waarop mensen de wereld om hen heen ervaren en hun reacties daarop. Het model is gebaseerd op negen verschillende persoonlijkheidstypes, die elk een unieke manier van denken, voelen en handelen vertegenwoordigen. De 9 verschillende persoonlijkheidstypes zijn:

 1. Perfectionist
 2. Helper (Gever)
 3. Succesvolle werker (Presteerder)
 4. Romanticus
 5. Waarnemer (Opmerker)
 6. Loyalist (Betwijfelaar)
 7. Levensgenieter (Avonturier)
 8. Baas (Assertieveling)
 9. Bemiddelaar (Vredestichter)

Het Enneagram kan helpen om meer inzicht te krijgen in je eigen persoonlijkheid en die van anderen, en kan je helpen bij persoonlijke groei en ontwikkeling. Door het begrijpen van de verschillende persoonlijkheidstypen en hun bijbehorende patronen, kun je meer begrip en empathie ontwikkelen voor jezelf en anderen.

Wil je meer weten over het Enneagram en hoe je dit model kunt gebruiken om meer inzicht te krijgen in jezelf en anderen? Kijk dan eens op de website van Cookcoaching. Hier vind je een uitgebreide uitleg van het Enneagram, inclusief de negen verschillende persoonlijkheidstypen en hoe je deze kunt herkennen bij jezelf en anderen. Daarnaast kun je hier ook meer informatie vinden over hoe je het Enneagram kunt gebruiken voor persoonlijke groei en ontwikkeling, bijvoorbeeld door middel van coaching en training.

Over de auteur

Kiona Lousberg

Heii, ik ben Kiona Lousberg. Op Mindsetters deel ik mijn inzichten en ervaringen. Iedereen heeft een eigen verhaal, het leven kent leuke maar ook minder leuke momenten. Zo heeft iedereen wel eens in een diep dal gezeten en…

Alle artikelen van Kiona Lousberg

Boek van de week

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de inspiratiemail van Mind Setters

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte van het laatste nieuws voor persoonlijk ontwikkeling en groei. 
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en mis geen enkel bericht!
© Mindsetters - 2024
Made with
Web Wings
chevron-down