SWOT-analyse opstellen.

SWOT-analyse
15/02/2022
1677

Een SWOT-analyse is een bedrijfskundig model waarmee je de sterktes en zwaktes in kaart brengt en kansen en bedreigingen benoemt die zich kunnen voordoen binnen je organisatie. Het zegt dus iets over de eigenschappen (intern gericht) én over de omgevingsfactoren (extern gericht).

SWOT is de afkorting voor Strength, Weakness, Opportunities, Threats (sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen).

Na het uitvoeren van deze analyse heb je dus zicht op deze zaken waarna je ook gericht een aanpak (strategie) kunt bepalen om bijvoorbeeld je sterktes in te zetten om bepaalde kansen te realiseren.

Interne analyse

Bij een interne analyse richt je de aandacht op eigenschappen van bijvoorbeeld je organisatie kijkend naar een huidige situatie. Welke kwaliteiten zijn er te benoemen? Wat onderscheidt jullie organisatie in positieve zin? Waarin zijn jullie uniek? Maar dus ook in negatieve zin. Wat zijn de ontwikkelpunten?

Uiteraard is het zaak om zo volledig mogelijk en eerlijk te zijn. Het ophalen van feedback is hierin noodzakelijk, omdat je je eigen blinde vlekken niet ziet. Werk eerst vanuit volledigheid en ga daarna over op prioriteit. Er is geen maatstaf voor het aantal sterke of zwakke eigenschappen. Vanuit een totaalbeeld kun je echter gericht kiezen welke zaken nu ter zake doend zijn.

Hierbij enkele invalshoeken die je kunt gebruiken bij je onderzoek:

 • Organisatie: de mensen die er werken en hun talenten, de cultuur van de organisatie, de veranderbereidheid.
 • Financieel: hoe staat de organisatie er financieel voor, is er ruimte voor investeringen?
 • Klantenbestand: diversiteit, afhankelijkheid, lopende contracten, omvang?
 • Producten: in welke mate heb je producten (goederen/diensten) die meerwaarde bieden voor anderen? De mate van innovatie. Wat zijn je Unique Selling Points?
 • Processen: hoe zijn je processen georganiseerd, effectiviteit, efficiency?
 • Data, in de breedste zin: welke ontwikkelingen zijn zichtbaar, omzet, klanttevredenheid, doelrealisatie, Fte-omvang, etc.

Externe analyse

De externe analyse kijkt naar je omgeving en kijkt voor een groot deel ook vooruit. Welke ontwikkelingen zijn er gaande of mogelijk te verwachten waarop je kunt anticiperen?

Deze ontwikkelingen kunnen op micro- of macroniveau spelen en liggen eigenlijk altijd buiten je eigen invloedssfeer.

Invalshoeken om naar te kijken:

 • Concurrentie: in welke mate zijn er nieuwe toetreders? Met welke ontwikkelingen zijn concurrenten bezig?
 • Mogelijke samenwerking met andere organisaties.
 • Is er sprake van nieuwe wetgeving?
 • Welke technologische ontwikkelingen zijn er gaande?
 • Prijsontwikkelingen van grondstoffen of algehele economische ontwikkelingen.

SWOT-analyse in matrix

Een SWOT-analyse wordt doorgaans in een 2 bij 2 matrix uiteengezet. Dit ziet er dan als volgt uit.

Swot-analyse

Manieren om een SWOT-analyse te gebruiken

Voor je organisatie of merk: Dit is de meest voorkomende setting waarin een SWOT-analyse wordt opgesteld. Deze is er vaak op gericht om je positie ten opzichte van de concurrentie te verbeteren.

Voor teamontwikkeling: Je kunt bovendien een SWOT-analyse opstellen in het belang van je teamontwikkeling door een analyse te maken van je team met daarin de kwaliteiten en tekortkomingen afgezet tegen de ontwikkelingen.

Voor persoonlijke ontwikkeling: Ook voor jezelf kun je een SWOT-analyse opstellen. Op basis van je talenten en ontwikkelpunten krijg je een beeld van jezelf. Ga op zoek naar oprechte feedback om zo een totaalbeeld van jezelf te krijgen. Kijk vervolgens naar kansen en bedreigingen die je persoonlijke doelen beïnvloeden.

Van SWOT naar strategie

Na inzicht te hebben gekregen in je sterke en zwakke punten en de mogelijke kansen en bedreigingen stopt het niet. Vanuit deze inzichten kun je zaken tegen elkaar af gaan zetten. Bijvoorbeeld: "Kan ik de sterke punten inzetten om kansen te benutten?" of "Welk effect hebben mijn zwakke punten op de mogelijke bedreigingen?". Deze exercitie doe je in een confrontatiematrix. Daarbij zoek je naar waar sterktes en zwaktes de grootste invloed hebben op kansen en bedreigingen. Hiermee ga je vervolgens aan de slag.

Een goede tutorial over de SWOT-analyse en hoe je deze omzet in een confrontatiematrix vind je hier:

Over de auteur

Joeri Voorn

Ik ben Joeri Voorn en één van de oprichters van Mindsetters. Ik ben inmiddels 40+ en volgens de theorie zou ik in mijn midlifecrisis zitten. Ik heb de overtuiging dat in een crisis kansen liggen en deze pak…

Alle artikelen van Joeri Voorn

Boek van de week

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de inspiratiemail van Mind Setters

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte van het laatste nieuws voor persoonlijk ontwikkeling en groei. 
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en mis geen enkel bericht!
© Mindsetters - 2024
Made with
Web Wings
chevron-down