Wat is veerkracht? 8 Tips om jouw veerkracht te vergroten!

veerkracht
06/03/2024
373

In het leven worden we dagelijks geconfronteerd met uitdagingen en tegenslagen. Dagelijks krijgen we te maken met kleine verstoringen ( uitdagingen): we missen een bus, we komen onverwacht in een file of we zijn de laptop vergeten op de laden waardoor de dag toch net iets anders begint dan verwacht. Maar ook grote uitdagingen of verstoringen komen we in ons leven tegen. Of het nu gaat om persoonlijke problemen, professionele obstakels of wereldwijde gebeurtenissen, het vermogen om veerkrachtig te zijn speelt een cruciale rol in hoe we met deze situaties omgaan.

Veerkracht is niet alleen een eigenschap die sommige mensen van nature lijken te bezitten; het is ook een vaardigheid die kan worden ontwikkeld en versterkt. Laten we eens dieper ingaan op wat veerkracht is en hoe je je eigen veerkracht kunt vergroten.

Wat is veerkracht?

Veerkracht is het vermogen om interne en externe mogelijkheden aan te boren om met een probleem om te gaan en de draad weer op te pakken. Veerkracht verwijst naar het vermogen om terug te veren na tegenslag, stress of moeilijke situaties. Het is het mentale en emotionele weerstandsvermogen dat ons in staat stelt om niet alleen te overleven, maar ook te gedijen te midden van uitdagingen. Veerkrachtige mensen hebben de capaciteit om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, stress te hanteren en positieve resultaten te behalen, zelfs in moeilijke tijden. Het aangaan van deze uitdagingen resulteert uiteindelijk tot een positieve groei. Door de moeilijke tijd letterlijk te doorstaan, groeit de mate van veerkracht. Zo staat veerkracht in directe lijn met persoonlijk leiderschap!

Er zijn verschillende soorten veerkracht te onderscheiden. Zo heb je wellicht wel eens de termen emotionele veerkracht, mentale veerkracht en fysieke veerkracht wel eens voorbij horen komen. Maar naast deze 3 hoofd soorten van veerkracht zijn er ook nog andere soorten die iets minder bekend zijn maar er wel degelijk toe doen! De verschillende soorten veerkracht zullen hieronder toegelicht worden.

veerkracht

Soorten veerkracht

Emotionele veerkracht: Dit type veerkracht verwijst naar het vermogen om met emotionele uitdagingen en stress om te gaan. Emotioneel veerkrachtige individuen kunnen hun emoties herkennen, begrijpen en effectief reguleren. Ze zijn in staat om zich aan te passen aan veranderende emoties en herstellen sneller na negatieve ervaringen.

Emotionele veerkracht is dus op welke manier jij omgaat met tegenslagen in je leven. Stel je voor, je hebt hard gestudeerd voor een examen die je morgen hebt opstaan, je hebt je goed voorbereid en hebt het idee dat je dit examen ook gemakkelijk zal halen. Echter blijkt dit niet zo te zijn op het moment dat je het resultaat van de door jou gemaakte examen terug krijgt. Het blijkt een onvoldoende te zijn. Je kunt op twee manieren met deze situatie omgaan.

Je kunt je teleurgesteld en gefrustreerd voelen daar het voor jou moeilijk te accepteren is dat je het niet gehaald hebt, je begint aan jezelf te twijfelen en je zelfvertrouwen krijgt een flinke klap. Of je accepteert het en ziet het als ruimte voor groei om het een andere keer anders aan te pakken en van je fouten te leren. Rust in je hoofd creëren.

Emotionele veerkracht stelt je in staat om beter om te gaan met negatieve emoties en tegenslagen. Het helpt je stress te verminderen, je zelfvertrouwen te vergroten en een gezonde work-life balans te behouden. Veerkrachtige mensen zijn zich bewust van hun emotionele reacties en staan vaak in contact met hun innerlijke leven. Daardoor zijn ze ook in staat hun geest te kalmeren en hun emoties te beheersen wanneer ze te maken hebben met negatieve ervaringen. Deze vorm van veerkracht helpt mensen ook een gevoel van optimisme te behouden in moeilijke tijden. Omdat zij emotioneel weerbaar zijn, begrijpen zij dat tegenslag en moeilijke emoties niet eeuwig duren.

Mentale veerkracht: Mentale veerkracht heeft betrekking op het vermogen om met cognitieve uitdagingen om te gaan. Mensen met mentale veerkracht kunnen helder denken, problemen oplossen en zich aanpassen aan nieuwe situaties. Het omvat ook het vermogen om positief te blijven en veerkrachtig te zijn in het gezicht van mentale druk.

Mentale veerkracht wordt omschreven als het vermogen om de mentale gezondheid te behouden of te herwinnen, in het bijzonder in moeilijke omstandigheden. In de werksituatie heeft mentale veerkracht te maken met de interactie tussen de medewerker en de werkomgeving. Als een medewerker ‘in zijn kracht staat’ en optimaal functioneert, dit wanneer onze gevoelens, intenties en gedachten op één lijn zitten.

Mentale kracht is een van de belangrijkste factoren in de ontwikkeling van mensen en organisaties. Het gaat over hoe effectief mensen omgaan met veranderingen, uitdagingen, stress en tegenslag. Los van de omstandigheden waarin ze zich bevinden. In de honderden studies naar het effect van mentale kracht zijn twee dingen duidelijk geworden. Mentale kracht kun je ontwikkelen. En, mentale kracht heeft een positieve invloed op prestaties, welzijn en gedrag. Dat geldt zowel op het gebied van werk, privé en sport.

mentale veerkracht

Fysieke veerkracht: Fysieke veerkracht heeft te maken met het vermogen van het lichaam om te herstellen na fysieke stress, verwondingen of ziekten. Fysieke veerkracht betekent dat iemand fit en gezond is en daardoor zichzelf in staat stelt om tegen lichamelijke tegenslagen op te boksen. Er zijn een aantal belangrijke aspecten die de fysieke veerkracht beïnvloeden, namelijk: immuniteit en weerstand, gezonde levensstijl, lichamelijke fitheid, adaptatie aan fysieke stress, energiebalans en slaapkwaliteit.

We weten allemaal dat goed voor jezelf en voor je eigen lichaam zorgen erg belangrijk is om in tijden van stress goed te kunnen functioneren. Daarbij vergeten we het vaak dat het nemen van rust ook een belangrijke indicator is om in stressvolle situaties adequaat te kunnen reageren. Wellicht weet je ook dat wanneer je een nacht slecht geslapen hebt je meer prikkelbaar bent dan wanneer je een goede nachtrust hebt gehad.

Je begint de dag al met een achterstand, kunt weinig prikkels verdragen, bent sneller geïrriteerd en verder is je energielevel flink gedaald. Het is dan ook niet gek dat je minder veerkrachtig bent dan wanneer je lekker in je vel zit en je fit voelt. Veerkracht heeft dus niet alleen met mentale kracht te maken maar daadwerkelijk ook met je fysieke kracht en energielevel!

veerkracht

Sociale veerkracht: Sociale veerkracht verwijst naar het vermogen om gezonde en ondersteunende relaties te ontwikkelen en te onderhouden. Het hebben van sterke sociale banden en een betrouwbaar sociaal netwerk kan een beschermende factor zijn tegen stress en moeilijke tijden. Het draait om het opbouwen van sterke, ondersteunende sociale relaties en netwerken, evenals het vermogen om effectief met anderen om te gaan in verschillende sociale contexten.

Actieve deelname aan de gemeenschap versterkt sociale veerkracht. Mensen die betrokken zijn bij lokale activiteiten, vrijwilligerswerk en sociale groepen voelen zich vaak meer verbonden met anderen. Dit gevoel van betrokkenheid kan een beschermende factor zijn in tijden van stress. Het vermogen van een gemeenschap om samen te werken en solidair te zijn, is cruciaal voor sociale veerkracht. Dit kan zich manifesteren in gezamenlijke inspanningen bij het oplossen van problemen, het ondersteunen van kwetsbare groepen of het delen van hulpbronnen tijdens moeilijke periodes.

Door vertrouwen te creëren in anderen en in gemeenschappelijke waarden versterkt de capaciteit om gezamenlijk uitdagingen aan te gaan. Je hebt niet het gevoel dat je er alleen voor staat maar kunt je gevoelens en gedachtes met anderen delen. Hierbij is een open en effectieve communicatie van belang. Naar elkaar met respect luisteren, het uitwisselen van ideeën en het oplossen van meningsverschillen op een constructieve manier dragen bij aan een hechte gemeenschap waar iedereen zijn gehoord en gezien voelt.

Eigenschappen van een veerkrachtig persoon

Veerkrachtige mensen vertonen verschillende eigenschappen die hen in staat stellen om effectief om te gaan met uitdagingen, tegenslagen en veranderingen in het leven. Hier zijn enkele kenmerkende eigenschappen van veerkrachtige personen:

 1. Optimisme: Veerkrachtige individuen hebben over het algemeen een positieve kijk op het leven. Ze zijn geneigd om obstakels te zien als tijdelijk en geloven in hun vermogen om met moeilijkheden om te gaan en te groeien.
 2. Zelfbewustzijn: Veerkrachtige mensen begrijpen hun eigen emoties, krachten en zwaktes. Ze zijn in staat om realistisch te reflecteren op zichzelf en hun situatie, wat hen helpt bij het nemen van weloverwogen beslissingen.
 3. Zelfregulatie: Het vermogen om emoties effectief te beheren is een belangrijke eigenschap van veerkrachtige personen. Ze kunnen rustig blijven onder druk, stress beheersen en adequaat reageren op uitdagende situaties.
 4. Acceptatie van verandering: Veerkrachtige individuen omarmen verandering als een natuurlijk onderdeel van het leven. Ze passen zich aan nieuwe omstandigheden aan en zien verandering als een kans voor groei en ontwikkeling.
 5. Probleemoplossend vermogen, oplossingsgericht: Veerkrachtige mensen zijn doeltreffend in het identificeren van problemen en het vinden van praktische oplossingen. Ze breken uitdagingen op in beheersbare stappen en blijven gefocust op het zoeken naar positieve resultaten.
 6. Flexibiliteit: Flexibiliteit is een cruciale eigenschap van veerkracht. Veerkrachtige personen kunnen zich aanpassen aan veranderende omstandigheden en zijn bereid om hun aanpak aan te passen wanneer dat nodig is.
 7. Sterk sociaal netwerk: Het hebben van sterke sociale relaties draagt bij aan veerkracht. Veerkrachtige mensen hebben vaak een ondersteunend netwerk van vrienden, familie en collega's waarop ze kunnen vertrouwen in tijden van nood.
 8. Realistisch optimisme: Terwijl ze optimistisch zijn, blijven veerkrachtige personen ook realistisch. Ze erkennen de realiteit van de situatie en evalueren deze op een gebalanceerde manier.
 9. Zelfvertrouwen: Een gezond gevoel van zelfvertrouwen ondersteunt veerkracht. Veerkrachtige individuen geloven in hun eigen vermogen om met uitdagingen om te gaan en vertrouwen op hun capaciteiten. Op zoek naar tips om jouw zelfvertrouwen te vergroten, lees dan hier verder!
 10. Leervermogen: Veerkrachtige mensen zien uitdagingen en tegenslagen als leermogelijkheden. Ze trekken lessen uit moeilijke ervaringen en gebruiken die kennis om sterker en wijzer te worden.

Tips voor meer veerkracht!

Om tegenslagen te overwinnen zijn er een aantal stappen en stadiums die doorlopen dienen te worden. Hieronder volgen een aantal tips om meer veerkracht in jouw leven te ervaren!

Zorg goed voor je lichamelijke en geestelijke gezondheid

 • Prioriteer voldoende slaap, gezonde voeding en regelmatige lichaamsbeweging.
 • Onderhoud sociale relaties en zoek steun bij vrienden, familie of professionals indien nodig.
 • Beoefen ontspanningstechnieken zoals meditatie of ademhalingsoefeningen.

Accepteer de situatie en de bijhorende gevoelens

 • Erken en accepteer de realiteit van de tegenslag.
 • Sta jezelf toe om emoties te voelen en uit te drukken, zonder oordeel.
 • Geef jezelf de tijd om te rouwen of te verwerken.

Ontwikkel probleemoplossende vaardigheden

 • Identificeer de specifieke problemen die je tegenkomt.
 • Breek ze op in kleinere, behapbare stukken.
 • Bedenk en implementeer stapsgewijs oplossingen.

Ontwikkel een sterk zelfvertrouwen

 • Herinner jezelf aan eerdere prestaties en successen.
 • Stel realistische doelen en behaal ze stap voor stap.
 • Vermijd zelfkritiek en focus op zelfwaardering.

Ontwikkel een positief zelfbeeld

 • Erken en waardeer je eigen unieke kwaliteiten.
 • Focus op positieve eigenschappen en prestaties.
 • Leer van fouten en zie ze als leermomenten.

Blijf nieuwsgierig en optimistisch

 • Houd een open en nieuwsgierige houding ten opzichte van de uitdagingen in het leven.
 • Focus op de mogelijkheden en kansen in plaats van op beperkingen.
 • Cultiveer een optimistische kijk op de toekomst.

Ontdek je eigen talent

 • Identificeer waar je goed in bent en waar je passie ligt.
 • Gebruik je talenten om uitdagingen aan te gaan.
 • Zoek manieren om je vaardigheden verder te ontwikkelen.

Wees mild en lief voor jezelf

 • Behandel jezelf met dezelfde vriendelijkheid en compassie als je anderen zou behandelen.
 • Sta jezelf toe om imperfect te zijn en te groeien.
 • Vermijd zelfkritiek en focus op zelfacceptatie.
 • Zet zelfliefde op de eerste plek!

Fake it till you make it!

Als je positief naar een situatie kijkt, ook al voelt het totaal niet zo, maar je gaat als het ware je lichaam ‘voor de gek houden’ door bijvoorbeeld te glimlachen. Worden interne processen aangeboord die zorgen dat het gevoel uiteindelijk stabiliseert. Doen alsof je het kan, geloven alsof het niet veel voorstelt, het kan helpen!

Vergeet hiernaast niet: je hebt altijd een keuze. Maar welke keuze je ook maakt, acht jezelf verantwoordelijk voor deze keuze en heb er geen spijt van want je maakt niet voor niets deze beslissing! Hiernaast gaat het ook om het proces, wellicht ken je de onderstaande quote:

''Trust the proces, enjoy the journey!''

Geloof dus in het proces en geniet van de weg naar de eindbestemming, kijk niet te ver vooruit, maar elke stap is een stap en geniet hiervan! Je zult jezelf ontwikkelen tijdens deze reis. Alles gebeurt met een reden en weet dat je hier zelf ook invloed op uit kan oefenen zoals in de wet van aantrekking staat beschreven. Wanneer jij een negatieve mindset hebt, negatieve gedachtes de overvloed hebben, zal je sneller negatieve gebeurtenissen aantrekken of het negatieve in van alles en nog wat blijven zien.

Train je mindset, denk om, probeer het positieve te zien en op een positieve manier positieve gebeurtenissen aan te trekken! It's all up to you! Maar soms mag je je ook even laten hangen en laten meeslepen door een sleur van negatieve gedachtes, je mag verdrietig, boos, gefrustreerd etc. zijn, maar blijf hier niet te lang in hangen en verzet je eigen gedachtes nog iets positief, iets dat jou ook verder gaat helpen!

Vergroot jouw persoonlijke veerkracht bij boxchainge!

“Als 15 jarige puber heb ik, Lars, mijn eigen uitdagingen gehad, waardoor ik destijds in aanmerking kwam met hulpverlening. Gesprekken aan de keukentafel hielpen mij niet en mijn eigen proces startte pas toen ik begon met boksen. Boksen gaf mij inzicht in wie ik ben, wat mijn kracht is en hoe ik daarop durf te vertrouwen. Vanuit hier is er een droom ontstaan; namelijk iets toevoegen voor jongeren binnen de  jeugdzorg & GGZ die moeite hebben om aan tafel te vertellen wat hun uitdagingen zijn en hun in dit traject verder te helpen!

veerkracht boxchainge

Vanuit deze droom is boxchainge geboren, middels bokstherapie, een lichaamsgerichte manier, aan de slag gaan met mentale obstakels en hindernissen die jou in de weg staan om jouw persoonlijke levensdoelen te behalen. Hierbij dient de bokstherapie als krachtig en inzicht gevend middel om jouw persoonlijke veerkracht te vergroten. Op de mat werk je met jezelf aan jezelf. Al met al : Boxchainge helpt je om de veerkracht te vergroten waardoor je persoonlijke ontwikkeling een positieve boost krijgt!

Over de auteur

Lars Goessen

Hey, Ik ben Lars Goessen. Als 15 jarige puber heb ik mijn eigen uitdagingen gehad, waardoor ik in aanraking kwam met hulpverlening. Gesprekken aan de keukentafel hielpen mij destijds niet en mijn eigen proces startte pas toen ik…

Alle artikelen van Lars Goessen

Boek van de week

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de inspiratiemail van Mind Setters

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte van het laatste nieuws voor persoonlijk ontwikkeling en groei. 
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en mis geen enkel bericht!
© Mindsetters - 2024
Made with
Web Wings
chevron-down