Gedragsverandering, de 10 voordelen op een rij!

gedragsverandering
16/01/2023
229

Gedrag is de kern van wie we zijn en hoe we ons in de wereld bewegen. Of het nu gaat om gewoonten, reacties op situaties of keuzes die we maken, ons gedrag beïnvloedt alle aspecten van ons leven. Soms realiseren we ons echter dat bepaalde gedragingen ons niet langer dienen en dat we verandering nodig hebben. Dit is waar gedragsverandering om de hoek komt kijken. In dit blog zullen we ontdekken wat gedrag is, wat gedragsverandering betekent, waarom het belangrijk is om gedrag te veranderen, welke effecten gedragsverandering kan hebben en waarom het soms moeilijk kan zijn. We zullen ook kijken naar de elementen en factoren die bijdragen aan gedragsverandering, en ik zal 10 praktische tips en een stappenplan met je delen om je te helpen succesvol gedrag te veranderen.

Wat is gedrag?

Gedrag verwijst naar de manier waarop we handelen, reageren en ons in de wereld gedragen. Het omvat alle acties, keuzes en gewoonten die we vertonen in verschillende situaties en contexten in ons dagelijks leven. Gedrag is een uiting van onze gedachten, emoties, overtuigingen en persoonlijkheid. Het kan zowel bewust als onbewust zijn en wordt beïnvloed door verschillende interne en externe factoren. Ons gedrag beïnvloedt niet alleen onszelf, maar ook de mensen om ons heen en de omgeving waarin we ons bevinden. Het begrijpen en bewust worden van ons gedrag is essentieel om veranderingen aan te brengen en ons leven op een positieve manier te beïnvloeden.

Soorten gedrag

Er zijn verschillende soorten gedrag die we kunnen onderscheiden. Hier zijn enkele voorbeelden van veelvoorkomende categorieën van gedrag:

 1. Sociaal gedrag: Dit verwijst naar ons gedrag in sociale interacties en relaties. Het omvat hoe we communiceren, samenwerken, empathie tonen, conflicten beheren en sociale normen volgen.
 2. Emotioneel gedrag: Emotioneel gedrag heeft betrekking op onze emoties en hoe we deze uiten. Het omvat het tonen van blijdschap, verdriet, woede, angst en andere emoties, evenals hoe we met emoties omgaan en ze reguleren.
 3. Gewoontegedrag: Dit zijn gedragingen die we regelmatig en automatisch vertonen zonder er bewust over na te denken. Voorbeelden hiervan zijn tandenpoetsen, handenwassen, op tijd naar bed gaan of dagelijkse routines.
 4. Proactief gedrag: Proactief gedrag verwijst naar acties die we ondernemen om doelen te bereiken, problemen op te lossen of positieve veranderingen tot stand te brengen. Het omvat initiatief nemen, plannen maken, beslissingen nemen en verantwoordelijkheid nemen.
 5. Reactief gedrag: Reactief gedrag is onze respons op externe gebeurtenissen of prikkels. Het omvat onze reacties op stress, uitdagingen, kritiek of onverwachte situaties.
 6. Risicogedrag: Dit type gedrag houdt in dat we bewust of onbewust risico's nemen zonder volledig de mogelijke gevolgen te overwegen. Voorbeelden zijn roekeloos rijden, overmatig alcoholgebruik of het negeren van waarschuwingssignalen.
 7. Persoonlijk gedrag: Persoonlijk gedrag verwijst naar gedragingen die onze persoonlijkheid, waarden en overtuigingen weerspiegelen. Het omvat onze voorkeuren, interesses, hobby's en manieren waarop we onszelf presenteren aan anderen.

Het is belangrijk op te merken dat deze categorieën van gedrag elkaar kunnen overlappen en dat gedrag complex en contextafhankelijk is. Verschillende situaties en omstandigheden kunnen invloed hebben op welk type gedrag we vertonen.

Wat betekent gedragsverandering?

Gedragsverandering verwijst naar het bewust aanpassen van ons gedrag om positieve resultaten te bereiken. Het is een proces waarbij we ongewenste gewoonten, attitudes of gedachten vervangen door nieuwe, gewenste gedragingen. Gedragsverandering is vaak gericht op het verbeteren van ons welzijn, het bereiken van doelen en het creëren van een positieve impact op onszelf en anderen.

gedragsverandering

Belang van gedrag veranderen

Gedragsverandering is van cruciaal belang voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Het stelt ons in staat om onszelf te verbeteren, gezondere keuzes te maken en onze doelen te bereiken. Het kan ook leiden tot positieve veranderingen in onze relaties, carrière en levensstijl. Bovendien kan gedragsverandering bijdragen aan maatschappelijke en milieuproblemen, zoals het verminderen van afval, energiebesparing en het bevorderen van duurzaamheid.

De voordelen van gedragsverandering

Gedragsverandering kan verschillende positieve effecten hebben. Het kan leiden tot een verbeterde fysieke en mentale gezondheid, hogere productiviteit, meer voldoening en geluk, betere relaties en een gevoel van persoonlijke vervulling. Door onze gedragingen te veranderen, kunnen we ons leven op talloze manieren positief transformeren.

Enkele voordelen van gedragsverandering zijn:

 1. Verbeterde gezondheid: Gedragsverandering kan leiden tot een verbetering van onze fysieke en mentale gezondheid. Het aanpassen van ons gedrag, zoals het aannemen van een gezond voedingspatroon, regelmatig bewegen, stoppen met roken of het verminderen van stressvol gedrag, kan de algehele gezondheid bevorderen en het risico op ziekten verminderen.
 2. Verhoogde energie en vitaliteit: Het veranderen van gedrag kan ons energieniveau verhogen en onze vitaliteit vergroten. Door gezonde gewoonten aan te nemen, zoals regelmatig sporten, voldoende slaap krijgen en stress verminderen, kunnen we ons energieker en levendiger voelen.
 3. Verbeterde relaties: Gedragsverandering kan positieve effecten hebben op onze relaties. Bijvoorbeeld, het verbeteren van onze communicatievaardigheden, empathie tonen, assertiever zijn of conflicthantering verbeteren, kan bijdragen aan gezondere en bevredigendere relaties met anderen.
 4. Verhoogde productiviteit en creativiteit: Het aanpassen van ons gedrag kan onze productiviteit verhogen. Het stellen van doelen, het verbeteren van onze tijdmanagementvaardigheden, het verminderen van afleidingen en het versterken van onze focus kunnen ons helpen om efficiënter en effectiever te werken. Het aanpassen van ons gedrag kan onze creativiteit vergroten. Door nieuwe ervaringen op te doen, ons denkpatroon te veranderen en uit onze comfortzone te stappen, kunnen we onze creatieve vaardigheden en probleemoplossend vermogen stimuleren.
 5. Vergroot zelfvertrouwen: Gedragsverandering kan ons zelfvertrouwen vergroten. Wanneer we positieve veranderingen in ons leven realiseren en onze doelen bereiken, versterkt dit ons geloof in onszelf en onze capaciteiten.
 6. Hogere levenskwaliteit: Het veranderen van ons gedrag kan onze algehele levenskwaliteit verbeteren. Het stelt ons in staat om beter om te gaan met stress, onze passies en interesses na te streven, onze persoonlijke groei te bevorderen en ons leven in lijn te brengen met onze waarden en doelen.
 7. Positieve impact op anderen: Gedragsverandering kan ook een positieve impact hebben op de mensen om ons heen. Onze veranderingen kunnen anderen inspireren, motiveren en beïnvloeden om ook positieve veranderingen in hun eigen leven door te voeren.
 8. Verbeterde zelfdiscipline: Gedragsverandering vereist zelfdiscipline en het ontwikkelen van deze vaardigheid kan positieve effecten hebben op andere gebieden van ons leven. Het versterken van onze zelfdiscipline kan leiden tot meer consistentie, doorzettingsvermogen en het vermogen om doelen te bereiken.
 9. Verhoogde zelfkennis: Gedragsverandering kan ons helpen onszelf beter te leren kennen. Door bewust te worden van onze gedragspatronen, sterke en zwakke punten, en wat wel of niet werkt voor ons, kunnen we een dieper begrip van onszelf ontwikkelen en gerichter werken aan persoonlijke groei.
 10. Betere stressbeheersing: Het aanpassen van ons gedrag kan ons helpen beter om te gaan met stress. Door stressverlagende technieken te integreren, zoals meditatie, ademhalingsoefeningen of tijd vrijmaken voor ontspanning, kunnen we veerkrachtiger worden en effectiever reageren op stressvolle situaties.

Het zijn deze voordelen die ons motiveren om gedrag te veranderen. Door bewust te zijn van de positieve resultaten die we kunnen bereiken, blijven we gemotiveerd en vastberaden om aan onszelf te werken en de gewenste veranderingen te realiseren. Gedragsverandering is een krachtig middel om ons leven te transformeren en een positieve toekomst te creëren.

Waarom kan het moeilijk zijn om gedrag te veranderen?

Gedragsverandering is niet altijd eenvoudig. We hebben vaak te maken met diepgewortelde gewoonten, weerstand tegen verandering en emotionele blokkades. Bovendien kan de complexiteit van het leven en de invloed van externe factoren het moeilijk maken om vast te houden aan nieuwe gedragingen. Een gebrek aan motivatie, discipline en een duidelijk plan kunnen ook obstakels vormen bij het veranderen van gedrag.

Elementen/factoren die bijdragen aan gedragsverandering

Gedragsverandering is een uitdagend maar lonend proces dat ons in staat stelt om positieve veranderingen in ons leven teweeg te brengen. Het vereist bewustzijn, motivatie en een doelgerichte aanpak. Er zijn verschillende elementen en factoren die bijdragen aan succesvolle gedragsverandering. Door deze elementen toe te passen, kunnen we de weg effenen naar een betere versie van onszelf. Laten we eens kijken naar de belangrijke elementen die ons kunnen helpen bij het bereiken van blijvende gedragsverandering.

 1. Bewustzijn: Het startpunt van gedragsverandering is bewust worden van het huidige gedrag en de impact ervan op ons leven.
 2. Motivatie: Een sterke motivatie is essentieel om gedragsverandering te ondersteunen. Identificeer waarom je wilt veranderen en welke voordelen het met zich meebrengt.
 3. Doelstellingen: Stel duidelijke, haalbare doelen die je wilt bereiken met de gedragsverandering.
 4. Ondersteuningssysteem: Zoek steun van familie, vrienden of een coach die je kan aanmoedigen en begeleiden tijdens het proces.
 5. Zelfreflectie: Neem de tijd om jezelf te begrijpen, je sterke en zwakke punten te identificeren en te leren van eerdere ervaringen. Maak eventueel gebruik van een dagboek om jou vorderingen bij te houden. Dit kan eventueel middels het wellicht bekende begrip journaling. Lees hier in een ander artikel wat dit voor jou kan betekenen.
 6. Beloningen: Creëer beloningssystemen om jezelf te prijzen wanneer je vooruitgang boekt en je doelen bereikt.
 7. Omgevingsaanpassingen: Verander je fysieke en sociale omgeving om nieuwe gedragingen te ondersteunen en verleidingen te verminderen.
 8. Stapsgewijze aanpak: Begin met kleine, haalbare veranderingen en bouw geleidelijk op om overweldiging te voorkomen.
 9. Zelfzorg: Zorg voor je fysieke, mentale en emotionele welzijn om veerkrachtig te blijven tijdens het veranderingsproces.
 10. Volharding: Wees geduldig en volhardend, want gedragsverandering kost tijd en inzet. Geef niet op bij tegenslagen, maar leer ervan en ga door.
gedragsverandering

Veel van deze elementen spreken voor zich, voordat gedragsverandering in gang gezet wordt zal zich eerst een bewustwording gecreëerd moeten worden waarom je gedrag wilt veranderen. Waar loop je tegenaan en zou je graag anders willen zien? Om gedragsverandering voort te zetten is motivatie noodzakelijk. In het begin zal het zeker niet makkelijk zijn, maar houdt vol want aan het einde van het traject ben je blij dat je nooit opgegeven hebt. Om het voor jezelf niet al te moeilijk te maken en om het proces wel vol te kunnen houden is het belangrij om duidelijke en haalbare doelen te stellen, zodat je gemotiveerd blijft en succes ervaart bij het halen van deze gestelde doelen.

Hiernaast hoef je het niet alleen te doen, zoek hulp bij vertrouwde personen in jouw omgeving. Hierbij kan het ook helpend zijn om het samen met iemand anders te doen, iemand die dezelfde doelen als jou heeft. Denk hierbij aan 3x per week te gaan sporten, te stoppen met roken, dagelijks te gaan wandelen en jou stappendoel te behalen, een gezond voedingspatroon op te volgen etc. Zoek een buddy, dit maakt het proces tevens ook vele malen leuker!

Sta tijdens het proces ook meerdere keren eventjes stel en reflecteer op de stappen die jij al gezet hebt. Misschien is het wel nodig om jouw doelen bij te stellen of nieuwe doelen op te stellen om er weer vol goede moed tegenaan te gaan.

Het aanpassen van onze omgeving is een belangrijke factor bij het in gang zetten van gedragsverandering. Onze omgeving heeft een grote invloed op ons gedrag, omdat het prikkels en stimulansen biedt die ons gedrag kunnen beïnvloeden. Door van omgeving te veranderen verminder je verleidingen. Onze omgeving kan vol zitten met verleidingen die ons weerhouden van het veranderen van ons gedrag. Door de omgeving aan te passen en verleidelijke prikkels te verminderen, kunnen we de kans op terugval of het vervallen in oude gewoonten verkleinen. Hiernaast kunnen we onze omgeving zo inrichten dat het gewenste gedrag wordt ondersteund, kunnen we onszelf herinneren aan onze doelen en motiveren om de gewenste acties te ondernemen.

Een omgeving die is aangepast aan het gewenste gedrag maakt het gemakkelijker om dit gedrag daadwerkelijk uit te voeren. Het versterkt nieuwe gewoonten doordat een omgeving die nieuwe gewoonten faciliteert en versterkt. Dit maakt het makkelijker om deze gewoonten vol te houden en ze uiteindelijk te internaliseren. In een uiterste geval kan dit betekenen dat je letterlijk van omgeving moet veranderen en dat het wellicht een juiste weloverwogen beslissing is om te verhuizen. Heb je misschien altijd al in een stad als Arnhem gewoond, misschien is het een goed idee om de rust op te zoeken en te verhuizen rondom Arnhem en de stad achter je te laten. En als laatste biedt het veranderen van jouw omgeving ook sociale ondersteuning. Door de hulp van anderen in te roepen creëer je een ondersteunend netwerk dat je helpt om je doelen te bereiken.

Houdt je doel voor ogen, blijf gemotiveerd en geef niet op. Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Wel is het goed om ook realistisch te blijven en aan te geven dat zich ook moeilijke momenten voor zullen doen en het even tegen kan zitten. Maar ook dan is het belangrijk om kleine, haalbare acties en doelen te formuleren die jouw verder helpen. Zorg goed en wees lief voor jezelf, wees dus ook niet te kritisch als het even tegenzit, het mag ook wel eens moeilijk en gewoon niet fijn zijn. Dit hoort immers bij het proces!

De 10 Tips voor gedragsverandering nog even op een rij!

 1. Identificeer het gedrag dat je wilt veranderen en waarom het belangrijk voor je is.
 2. Stel specifieke doelen en maak ze meetbaar en haalbaar.
 3. Maak een actieplan met kleine stappen die je kunt nemen om je gedrag te veranderen.
 4. Vind een ondersteuningssysteem of een accountability partner om je te helpen gemotiveerd te blijven.
 5. Houd een dagboek bij om je voortgang en eventuele obstakels bij te houden.
 6. Creëer een beloningssysteem om jezelf te motiveren en te belonen voor je inspanningen.
 7. Verander je omgeving om nieuwe gedragingen te ondersteunen en oude gewoonten te vermijden.
 8. Wees mild voor jezelf en accepteer dat terugvallen kunnen gebeuren. Leer ervan en ga verder.
 9. Zoek naar inspiratie en informatiebronnen die je kunnen helpen bij je gedragsverandering.
 10. Blijf volhouden, zelfs als het moeilijk wordt. Kleine stappen in de juiste richting maken uiteindelijk een groot verschil.

Om tot de gewenste gedragsverandering te komen kan je dus een stappenplan doorlopen, namelijk:

Bewustwording -> Doelen stellen -> Actieplan maken ->Ondersteuning zoeken -> Start met kleine veranderingen -> Bouw geleidelijk op -> Beloon jezelf -> Omgeving aanpassen -> Volharding en veerkracht tonen -> Evalueren en aanpassen

doelen stellen

Conclusie

Gedrag is de kern van wie we zijn en hoe we ons in de wereld bewegen. Het beïnvloedt alle aspecten van ons leven, van onze gewoonten tot onze reacties op situaties en de keuzes die we maken. Soms realiseren we ons echter dat bepaalde gedragingen ons niet langer dienen en dat we verandering nodig hebben. Gedragsverandering biedt ons de mogelijkheid om bewuste aanpassingen aan te brengen en positieve resultaten te behalen.

In dit blog hebben we de verschillende aspecten van gedragsverandering verkend. We hebben gekeken naar de betekenis van gedrag, de verschillende soorten gedrag die we vertonen en de waarde van gedragsverandering in ons leven. We hebben ontdekt dat gedragsverandering een proces is dat bewustzijn, motivatie en doelgerichtheid vereist.

Daarnaast hebben we gekeken naar de factoren en elementen die bijdragen aan gedragsverandering, zoals bewustzijn, motivatie, doelstellingen, ondersteuningssystemen, zelfreflectie, beloningen, omgevingsaanpassingen, stapsgewijze aanpak, zelfzorg en volharding. Deze elementen bieden ons richtlijnen en tools om gedragsverandering te ondersteunen en succesvol te bereiken.

We hebben ook 10 praktische tips gegeven om gedragsverandering te bevorderen, evenals een stappenplan om het proces gestructureerd en haalbaar te maken.

Gedragsverandering is een uitdagend maar lonend proces. Het stelt ons in staat om positieve veranderingen in ons leven teweeg te brengen, onze doelen te bereiken en ons welzijn te verbeteren. Het vergt inzet, volharding en veerkracht, maar de effecten ervan zijn de inspanning waard. Door bewust te worden van ons gedrag, ons doel voor ogen te houden, de juiste ondersteuning te zoeken en kleine stappen te zetten, kunnen we de gewenste gedragsverandering realiseren en een positieve impact op ons leven creëren. Dus wees moedig, wees vastberaden en zet de eerste stap naar een betere versie van jezelf!

Over de auteur

Kiona Lousberg

Heii, ik ben Kiona Lousberg. Op Mindsetters deel ik mijn inzichten en ervaringen. Iedereen heeft een eigen verhaal, het leven kent leuke maar ook minder leuke momenten. Zo heeft iedereen wel eens in een diep dal gezeten en…

Alle artikelen van Kiona Lousberg

Boek van de week

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de inspiratiemail van Mind Setters

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte van het laatste nieuws voor persoonlijk ontwikkeling en groei. 
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en mis geen enkel bericht!
© Mindsetters - 2024
Made with
Web Wings
chevron-down