Hoe werkt een familiesysteem?

hoe werkt een familie systeem
06/05/2022
355

in een eerdere blog heb ik jullie al eens uitgelegd wat een familiesysteem is, maar hoe werkt een familiesysteem nu? Dat zal ik jullie verder toelichten.

Samenspel tussen lichaam, geest en ziel

Het leven, dus ook dat van jou, is een samenspel tussen lichaam, geest en ziel. We worden ons na onze geboorte als eerste bewust van ons lichaam en alle zintuigelijke waarnemingen. We gaan horen, zien, voelen, ruiken en ook proeven.

Na enige tijd worden we zelfbewust. Iets heel bijzonders, dat bewust worden van jezelf. Van alle wezens hier op aarde zijn er slechts een paar die zich ‘zelf-bewust’ zijn. En een daarvan zijn wij. Daarbij speelt onze geest, onze hersenen, een cruciale rol in. Zonder de prefrontale cortex, de nieuwe hersenen, zouden wij dat zelfbewustzijn ontberen.

Onze geest is echter meer dan dat. Het tevens de bron van onze gedachten, opvattingen en ideeën.
Van onze ziel worden we ons eerst als laatste bewust. Pas als de vraag; Wie ben ik? Zich aandient, ga je opzoek en kom je er (hopelijk) bij uit. Je ziel gaat over de waarnemer die in jou zit. Het heeft te maken met je innerlijke houding.

Stamboom als basis van jouw familiesysteem

Het gezin waarin je geboren wordt is als een tak in een stamboom. Alle maken deel uit van hetzelfde systeem van die ene boom. Jullie stamboom. In analogie kun je spreken van een ‘familiesysteem’. In vergelijk met de boom kent het systeem sapstromen die vanuit de wortels, via de stam alle takken en blaadjes, alle gezinsleden afzonderlijk, voeden. Onzichtbaar, net als de wortels, de sapstromen onder de bast van de boom. Verborgen voor het oog, maar wel degelijk aanwezig. En dat is maar goed ook, immers het is van vitaal belang.

Ook binnen jouw familie is er sprake van een ‘systeem’. Verborgen, doch buitenzintuigelijk, als je daar van binnenuit op afgestemd raakt, zeker waarneembaar. Ja ook de dynamiek van jouw familiesysteem is, vermits afgestemd op de juiste innerlijke frequentie, voelbaar. Uiteraard vergt dat enige oefening, maar iedereen kan dat, ook jij.

De onderlinge verhoudingen en contacten binnen het gezin als ook binnen de hele familie, scheppen een sfeer. Die heersende sfeer beïnvloed als een soort energie, het hele familiesysteem. Deze dwaalt daar als een soort geest rond, en is voor alle betrokkenen waarneembaar als iets positiefs of juist op een minder fijne manier invoelbaar. Vaak duiden we die sfeer met woorden als ‘koel’ of ‘warm’, gezellig en ontspannen of gespannen en beklemmend. Dat maakt dat je ergens graag bent of juist niet. Bij dit soort waarneming maken we een onderscheidt in hetgeen we uitwendige, in de bovenlaag bemerken, én hetgeen zich interne, zich in de onderlaag aandient. Laten we ons eens even hierin verdiepen.

Binnen en buiten.

Wellicht herken je dat gevoel, dat iets niet klopt. Dat onderscheid tussen hetgeen wordt gezegd of gedaan, én jouw innerlijke gevoel daarbij. Zodra die beiden incongruent zijn, merk je dat op. Soms is er geen vinger op te leggen, niettemin en wel te plus registreerde je het. Dit soort waarneming is wat we buitenzintuigelijk noemen. Ze zitten op een fijnstoffelijk niveau. Geen horen of zien, en ook geen voelen met je lichaam, maar meer een innerlijk voelen.

Zie je wel, ook jij kunt dat. En eenmaal bekend met dat extra ‘feature’ is het ook gemakkelijker het te gebruiken, het bewuster in te zetten. Cool hé.

Zet het maar eens in als je naar een talkshow kijk, of als je in gesprek met iemand zit. Wees maar eens iets bewuster aanwezig en registreer wat er ‘fijnstoffelijk’ op te vangen is. Klopt het wat iemand zegt? Wordt er niet passende lichaamstaal gebruik of kun je voelen dat iemand liegt, de waarheid met een korrelzout neemt.

Bij de buitenlaag, de bovenstroom, gaat het dus over zintuigelijk, fysieke waarnemen. Over zien-horen-fysiek voelen. Het geklets, gezwets en de verhalen. Het betreft de psychologie, de gedragingen in het handelen of juist nalaten ervan.

In de onderstroom speelt de buitenzintuigelijke waarneming, de innerlijke fijnstoffelijke observaties die een gevoel of zelfs een emotie oproepen. Gevoel dat het klopt, congruent is of juist incongruent is. Beide stromen, boven- en onderstroom, dienen samen één kloppend gevoel op te leveren.

Systemische wetten

De natuur houdt zich aan bepaalde wetten. Denk maar even aan de zwaartekracht, de golfslag van de zee, de aarde die om de zon draait en zo meer. Ook jij bent onderdeel van de natuur en staat onder het gezag van die wetten. Nu noemen we iets een natuurwet als iets onweerlegbaar bewezen en opgetekend is. Er zijn echter ook zaken waarover we een sterk vermoeden hebben, een zeker weten, waarvan enkel empirisch bewijs voorhanden is. Denk maar even aan de hierboven om schreven congruentie in hetgeen geuit en gevoeld wordt. Ook daar is geen wetenschappelijk bewijs voor.

Bert Hellinger was de eerste die het onzichtbare systeem ontdekte dat tussen mensen onderling speelt. In het bijzonder het familie systeem. Hij tekende zijn bevindingen uitvoerig op als systemische wetten. Net als het overtreden van de Wet, heeft de schending van een systeemwet gevolgen. Die zijn dan maar beter gekend. Kom dan lopen we er eens langzaam doorheen.

Familiesysteem hoe werkt dit

Gebouwd volgens bouwplan

Als mens ben je zogezegd gebouwd volgens een bouwplan. Op celniveau zitten die bouwinstructies, de tekeningen en het bestek, opgeslagen in je DNA. Geconstrueerd uit dat van jouw ouders. In conceptie samengebracht, is het in basis de instructie om jou fysiek als baby in elkaar te steken. Eventuele erfelijke belasting krijg je er zo maar bij. Hét belangrijkste dat je ouders je geven is wel het leven. Wees daar, ondanks alle verdere ongemakken, dankbaar voor.

Naast je lichaam is er ook een ziel, degene die dat lichaam bewoont, jij, als ‘het zelf’. Als er zoiets als een fysiek-DNA is, dan kan het niet anders dat er ook zoiets als een ziels-DNA bestaat. Nog niet wetenschappelijk in kaart gebracht maar wel degelijk waarneembaar. Hoe komt het anders dat jij, in wie je bent, zoveel op je vader, moeder, opa of oma lijkt?

Op zielsniveau behoor je tot het systeem, de familie, ben je er onlosmakelijk mee verbonden én in betrokken. Als een soort magnetisch veld stroomt de energie door het circuit. Waarin schakelaars de stroming beïnvloeden. Knoppen die nooit helemaal omgezet kunnen worden. Zo zal er altijd, hoe miniem ook, liefde door het systeem vloeien.

Een energiestroom

Vanuit het familiesysteem, de stamboom, word je gevoed met een energiestroom. Zoals liefde een positieve energie is, zo zijn er ook negatieve stromen. Energie die jou en/of andere belast. Onbewust overigens worden ze doorgegeven. Vanuit voorouders, generatie op generatie. Even onbewust als doorgegeven word jij erdoor belast. En ja, in elk systeem heersen negatieve energiestromen, onverwerkte trauma’s, dynamieken, groot of klein. Pas als er iemand in het circuit de juiste knop omzet veranderen ze van belasting in ‘heling’.

Met kennis van de systemische wetmatigheden zijn systemische belastingen binnen om te zetten, weg te nemen. Waarmee opnieuw positieve energie kan stromen. Hetgeen je weer terugbrengt in je kracht.

Een lot uit de loterij

Verder hebben we allen een lot. Een uit de loterij van het leven wel te verstaan. De hoofdprijs die je kreeg was het leven zelf. De rest kreeg je erbij cadeau. Nou bedankt zul je denken. Heb ik weer. Wees gerust, elke leven, hoe ellendig ook, draagt ook mooie dingen in zich. Leg de focus daarop en het verlicht. Weet echter dat het lot, jouw lot, iets is wat jij hebt te dragen. Het laten dragen door anderen geeft direct een systemische belasting. Zoiets zou je toch niet willen, wel?

Naast je eigen lot, het fysieke als ook het ziels-lot, is er ook een familielot, het lot van een volk, gemeenschap, etc. Ben je bijvoorbeeld lid of supporter van een voetbalclub, dan draag jij, bij een verloren wedstrijd, dat lot als vanzelfsprekend mee.

Door de aorta in het familiesysteem, de kloppende ader in iedere stamboom, stroomt liefde. Blokkades kunnen hem weliswaar beperken, zonder dat ze hem ooit onderbreken. Hoe miniem ook. Weet dat ouders er soms niet helemaal voor hun kinderen kunnen zijn. Door eigen belastingen gehandicapt, een niet weten hoe, zoeken ze een uitweg die beter lijkt. Maar hun liefde stroomt nog altijd naar hun gezin, de familie. Verborgen liefde zou je kunnen zeggen.

In programma’s als ‘Spoorloos’, opzoek naar zijn biologische ouder, wordt die verborgen liefde weer zichtbaar. Als na een ingewikkelde zoektocht, het kind weer in de armen van die verloren ouder vliegt, wordt zichtbaar wat is én wat er altijd was. Als vanuit een ‘innerlijk weten’ vliegen relatief onbekende mensen, elkaar in de armen, tranen vloeien en zo meer. Alsof ze elkaar altijd al gekend hebben, terugkomen van een lange verre reis, weer thuis. Je ziet het kwartje gewoon vallen en weet tegelijk met hen, dat het klopt. Dat ‘innerlijk weten’, het onbestemde en ondefinieerbare gevoel, is wederom een mooi voorbeeld van ‘buiten zintuigelijk waarnemen’.

Weet dat niemand vrij is van belasting. Je komt er eerst op iets latere leeftijd achter, als het ergens gaat knellen, schuren, pijn doet, té zwaar wordt. Pas dan ga je op zoek. Eerder is dat onnodig.

De heersende dynamieken.

Zoals de waterleiding of het riool verstopt raken, kan ook de energiestroom binnen het familiesysteem geblokkeerd raken. Energie kan niet meer stromen, lekt weg en komt niet meer aan waar hij behoort te zijn. Er treedt verstoring van het krachtveld, van de dynamiek op. Net als wanneer je een magneet bij een kompas brengt, plots is er een ander ‘noorden’. Zo trekken er ook onzichtbare krachten aan gezinsleden. Die krachtvelden, deze systemische dynamieken, zijn onderworpen aan universele wetten, systemische wetten.

Tot nu toe zijn er 5 systemische wetten, dynamieken, die binnen een familiesysteem heersen, te weten;

  1. Anciënniteit.
  2. Iedereen hoort erbij.
  3. Ieder draagt zijn eigen lot.
  4. Ouders geven oneindig aan kinderen.
  5. Balans in geven en ontvangen.

Om na te gaan hoe de energieën binnen jouw familiesysteem verdeelt zijn en zich bewegen, is het eerst van belang dat je jouw plek binnen het familiesysteem kent. Hierbij kan het boek 'De fontein, vind je plek' je wellicht handvaten bieden om jouw plek binnen het familiesysteem te achterhalen. Lees ook eens onze blog over 'Wat is een familiesysteem'.

de fontein

Over de auteur

Hans Voorn

Als Hans Voorn neem ik al enige tijd deel aan het leven. Als vader begeleidde ik vier zonen naar zelfstandigheid. Het werkende deel speelde zich af als ondernemer. Als makelaar van de Koper begeleid ik kopers naar een…

Alle artikelen van Hans Voorn

Boek van de week

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de inspiratiemail van Mind Setters

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte van het laatste nieuws voor persoonlijk ontwikkeling en groei. 
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en mis geen enkel bericht!
© Mindsetters - 2024
Made with
Web Wings
chevron-down