Geld maakt niet (altijd) gelukkig: antwoord op de eeuwenoude vraag

geld voor gezicht
22/08/2023
781

Maakt geld gelukkig? Een eeuwige discussie. Velen geloven dat echt geluk voortkomt uit liefde, vriendschap en onvergetelijke momenten. Toch toont recent onderzoek aan dat een goed gevulde spaarrekening niet verkeerd is voor onze algemene beleving van geluk.

Wetenschap over geld en geluk

Sociologisch onderzoek heeft lang beweerd dat er een verzadigingspunt is waarbij extra geld niet langer bijdraagt aan ons geluksgevoel. Volgens een studie van de gerenommeerde Daniel Kahneman van Princeton University uit 2010 ligt die grens op een jaarinkomen van ongeveer 70.000 euro. Volgens zijn bevindingen zou een inkomen van 10 miljoen per jaar iemand niet gelukkiger maken dan een inkomen van 70.000 euro. Dit werd voor een lange tijd door veel mensen voor waar aangenomen.

Toch kwam er in 2021 een theorie die ervan uit gaat dat meer geld dan dit ogenschijnlijke plafond wel degelijk voor meer geluk kan zorgen. Matthew Killingsworth van de University of Pennsylvania kwam op deze theorie uit door te stellen dat er in werkelijkheid geen dergelijk plateau bestaat. Zijn onderzoek suggereerde dat geluk nog steeds toeneemt, zelfs bij inkomens ver boven de 70.000 euro.

Het bleef een vraag die veel sociologen bezig hield. Om deze tegenstrijdige bevindingen te verkennen, bundelden deze onderzoekers hun krachten en vonden een genuanceerder inzicht. Hoewel een hoger inkomen in het algemeen leidt tot meer geluk en er misschien geen vast plateau is, verschilt de ervaring per persoon. Er lijkt een geluksplafond te zijn rond de 90.000 euro. Dit is hoger dan de eerder genoemde 70.000 euro, maar de rol van inflatie in deze berekening blijft onzeker.

Geld alléénn, maakt niet gelukkig

geld maakt niet gelukkig

Hoewel een hoger inkomen bij veel mensen kan bijdragen aan een gevoel van welzijn, betekent dit niet dat geld de enige sleutel tot geluk is. "Voor de grote meerderheid brengt meer geld inderdaad een gevoel van tevredenheid," merkt Killingsworth op. "Echter, als je ondanks een rijkdom diep ongelukkig bent, zal extra geld het tij niet keren."

Professor Barbara Mellers voegt eraan toe: "Ons emotioneel welzijn is niet rechtstreeks gekoppeld aan onze financiële status. De impact van een hoger inkomen op ons geluk varieert sterk van persoon tot persoon." Interessant genoeg, wanneer mensen wordt gevraagd wat ze met hun geld zouden doen om gelukkiger te zijn, wijzen velen op het doorbrengen van tijd met vrienden en familie, of het delen van onvergetelijke ervaringen met hen. Veel mensen willen emt hetzelfde motief daarom online hun geld te verdienen.

Dus, terwijl een comfortabel inkomen zeker voordelen biedt, ligt het ware geluk vaak in de momenten die we delen met de mensen om ons heen.

Preference drift: verschuiving van behoeften

Preference drift

Ken je het gevoel van het geluk op het moment dat je een nieuw paar schoenen, een nieuwe jas, een nieuwe koelkast, auto of telefoon hebt gekocht? Je hebt waarschijnlijk een tijd lang toegeleefd naar het moment dat je dit item wilde aanschaffen. Er was een behoefte en het vervullen van die behoefte, geeft ons een voldaan en gelukkig gevoel. Na een tijdje verdwijnt het item niet, maar het geluksgevoel dat je er eerder van kreeg in nergens meer te bekennen. Je hebt ineens andere interesses gekregen en je aast alweer op het volgende item dat je behoefte kan vervullen. Het is een beetje als het beklimmen van een berg. Als je boven bent, verlang je naar een nieuwe top.

Dat proces noemen we “preference drift”. Tijdens de economielessen op school wordt ons het concept 'preference drift' bijgebracht. Op het moment dat je in een klein appartementje woont, ben je blij dat je een huis kunt kopen, maar dat huis krijgt na een paar jaar gebreken en je wilt er weer weg. Op zoek naar iets beters! De term preference drift, betekent dat je behoefte evalueert op basis van je huidige situatie. De uitdaging hieraan voor veel mensen, is dat dit nooit stopt. Nergens mee. Dit fenomeen is gekoppeld aan materiële zaken en dingen die je met geld kunt doen, maar ook aan afvallen, het opbouwen van spieren, het ontwikkelen van skills en zelfs aan relaties. Hoewel een gezonde levensstijl en goede relaties ons wel degelijk gelukkig kunnen maken, zullen we ook een mate van gewenning ervaren. Pas als je ziek wordt of je partner je verlaat, weet je pas wat je mist en voel je de waarde er weer van

Dit bewijst dat je geluk niet kunt kopen. Als je zoveel geld hebt dat je alles kunt kopen, wordt het simpelweg minder interessant voor je om het te kopen.

Het geld paradox

et principe van welvaart is verrassend: hoe minder we ons vastklampen aan iets, hoe meer we er vaak van krijgen. Dus, als we geld zien als een handig middel en er niet te veel waarde aan hechten, komt het vaak makkelijker onze kant op. Maar als ons geluk alleen maar om geld draait, lijkt het altijd net buiten bereik. Dit heet 'ontkoppeling'.

Denk maar aan een vlinder. Als je erachteraan rent, vliegt hij weg. Maar zit je rustig, dan kan hij zomaar op je landen. Net zoals rijkdom, die vaker naar de rustige zoeker komt dan naar de gehaaste jager.

Argumenten waarom geld wél gelukkig maakt

https://www.youtube.com/watch?v=U7p5qzx9JJE

Als geld niet gelukkig maakt, waarom wil iedereen het dan zo graag? Welk geluk bied het ons uiteindelijk wél om meer geld te hebben? Hieronder lees je 5 argumenten over waarom geld gelukkig maakt!

1.      Meer financiële vrijheid

 • Vrije Keuzes: Je kunt reizen, nieuwe hobby's oppakken of meer tijd met familie doorbrengen.
 • Betekenisvol Werk: Niet werken voor het geld, maar voor passie en voldoening.
 • Leven op Eigen Voorwaarden: Volg je eigen waarden en ambities voor diepere tevredenheid.
 • Een passief inkomen: Een populaire term die door veel online coaches en guru's wordt gebruikt is passief inkomen. De ultieme manier om te ontsnappen aan de dagelijkse sleur en een alternatievie realiteit. Geld dat vanzelf uit assets komt zoals vastgoed of affiliate marketing. Je kunt dan helemaal zelf bepalen wat je met je tijd wil doen en je hebt de volledige vrijheid om te doen wat je wil doen!

2.      Meer mogelijkheden

 • Kiezen vanuit passie: meer geld geeft je de mogelijkheid om te doen wat je graag wil doen, in plaats van gebondenheid aan financiële verplichtingen. Denk aan filantropie, reizen of het kunnen veroorloven van goed onderwijs voor je kinderen.
 • Materiële opties hebben: Natuurlijk zal het hebben van meer opties op zichzelf niet direct iets bijdragen aan geluk. Toch is het leuk om bepaalde opties te hebben. Misschien heb je altijd al een boot willen kopen, die mooie auto of een huis willen hebben met een zwembad.

3.      Minder stress

 • Vermindering van stress: Als er genoeg geld is en je het wordt goed gemanaged, zul je ook minder financiële stress ervaren. Je hebt het gevoel van controle en zekerheid. Dit verhoogd je geluk
 • Geen zorgen over vaste lasten: Je hoeft je geen zorgen te maken over rekeningen of te twijfelen of je wel de huur of gasrekening kunt betalen deze maand.

4.      Meer tijd om door te brengen met naasten

 • Met genoeg inkomsten kun je mensen betalen om jouw werk rol tot op zekere hoogte aan iemand over te dragen. Als je een bedrijf hebt kun je bijvoorbeeld een CEO inhuren om alle bedrijfsprocessen goed te laten verlopen, ook in jouw afwezigheid. Zo hou jij meer tijd over om te spenderen met je familie en vrienden.

5.      Niet voor een ander hoeven werken

 • Eigen baas zijn. Een niet te onderschatten meerwaarde voor sommige mensen. De een heeft er vrede mee om onder een baas te werken, de ander vind het vreselijk. Als jij iemand bent die het liever voor zichzelf doet, is geld de reden dat je dat überhaupt kunt doen!

Argumenten waarom geld níet gelukkig maakt

Geld maakt niet gelukkig

Zoals eerder besproken in deze blog, wijst onderzoek van Daniël Kahneman uit dat er volgens hem een geluksplafond zit bij het bedrag van ongeveer €80.000 per jaar. Als je niet aan dat bedrag per jaar zit, zou een loonsverhoging in theorie dus gelukkiger maken. Toch is niet iedereen even overtuigd! Meer willen lezen over geluk? Lees dan onze blog over "top 8 boeken over geluk".

Hieronder lees je 4 argumenten waarom geld je niet gelukkig maakt

1.      Het kan leiden tot afhankelijkheid

 • Als je kinderen opgroeien met het idee dat geld een makkelijk toegankelijk middel is, kan dit je kijk erop beïnvloeden. Dit kan bij kinderen van rijke ouders op een later moment in het leven leiden tot problemen of kan afhankelijkheid creëren.

2.      Het kan van je leven een “ratrace” maken

 • Een fixatie op geld kan gedrag negatief beïnvloeden: Mensen voor wie geld in het leven een te grote rol gaat spelen en er overmatig veel mee bezig zijn, kunnen ongezond gedrag vertonen. Denk aan hebberigheid, neerbuigend zijn naar minderbedeelden, verwend gedrag of macho gedrag.
 • Relaties verslechteren: Tja, als het leven op de eerste plaats gaat om het vergaren van rijkdom en familie en vrienden dragen niet bij aan dat doel, dan bestaat er een kans dat degene die geld najaagt, deze relaties bewust of onbewust verwaarloosd. Op de lange termijn kan dit leiden tot spijtgevoelens en eenzaamheid.
 • Er is altijd iemand rijker dan jij: Gelukkig worden van geld, kan alleen maar als je meer hebt dan een ander heeft. Zo werkt rijkdom zou eenmaal. Niemand kan zich immer rijk noemen als iedereen dezelfde koopkracht zou hebben. Mensen met een competitieve aard en een drang naar status, zijn geneigd alsmaar meer te willen. Ze willen steeds een mooier huis, een grotere boot en voelen nog steeds precies hetzelfde als ze een groter jacht zien dan dat van hen.

3.      Jezelf identificeren met geld

 • Je eigenwaarde hangt af van je rijkdom: Wanneer je jezelf begint te identificeren met wat je hebt in plaats van met wie je bent, gaat het mis. Dat zou namelijk betekenen dat je je goed voelt als het financieel lekker gaat, maar dat je eigenwaarde keldert op het moment dat je een financieel slechte periode hebt. Je eigenwaarde zou dus ten alle tijden los moeten staan van je bezit!
 • Je gedraagt je als iemand anders: Mensen die rijk zijn en zich identificeren met geld, doen soms dingen die ze uit zichzelf nooit gedaan zouden hebben. Geld opent deuren. Fijn aan de ene kant, maar iemand die er gevoelig voor is, gaat zich misschien anders opstellen tegenover zijn medemens. Het kan leiden tot arrogantie en tot artificiële vriendschappen die je aangaat om bij een bepaald clubje te horen.

4. Smartengeld/emotionele schadevergoeding

 • Hoewel velen geloven dat geluk niet met geld te koop is, bestaat er al lang een traditie in onze maatschappij om financiële compensatie te geven voor geleden schade, zowel fysiek als emotioneel. Dit gaat terug tot tijden waarin aflaten werden verkocht of koningen compensaties oplegden na conflicten. In de hedendaagse context krijgen slachtoffers vaak een vergoeding voor hun verlies of pijn. Het doel van smartengeld is om erkenning te bieden voor het leed. Bij het smartengeld berekenen wordt vaak het ANWB Smartengeldboek als referentie gebruikt. Dit boek houdt rekening met factoren zoals letsel, hersteltijd, blijvende gevolgen, leeftijd, en impact op persoonlijk en professioneel leven. Meer informatie vind je hier. Meer informatie vind je hier.
 • Compenseren betekent niet oplossen of wegnemen. Natuurlijk kun je je niet ineens weer supergoed voelen omdat je simpelweg een som geld op je rekening gestort krijgt. Geld verminderd leed niet en de échte consequenties die het voor jou als slachtoffer heeft gehad, zijn er geen cent minder op geworden.

5.      Geld trekt mensen aan met foute intenties

 • Verkeerde vrienden: Wie geld heeft, heeft vrienden. Helaas is niet elk mens te vertrouwen en zijn er mensen die met je omgaan om de verkeerde redenen. Het is een bekend probleem van rijke mensen, dat ze nooit écht weten wie ze kunnen vertrouwen.
 • Vrienden die je had voor je rijk werd, kunnen je anders gaan zien: Ook komt het wel eens voor dat vrienden die je al je hele leven hebt en waarvan je dacht dat ze het beste met je voor hadden, het jou helemaal niet gunnen of het niet kunnen verdragen om jou succesvol te zien. Ze kunnen zich minderwaardig gaan voelen of in het ergste geval willen ze helemaal niet meer met je omgaan en raak je ze kwijt.
Maakt geld gelukkig

Conclusie: Maakt geld gelukkig of niet?

De conclusie op deze vraag kan alleen per persoon beantwoord worden. Het heeft te maken met waar jij waarde aan hecht in het leven. Hoe belangrijk zijn bepaalde doelen voor jou? Als je iemand bent die veel waarde hecht aan financiële vrijheid, autonomie en materiële en immateriële middelen die je graag zou willen doen, dan is geld waarschijnlijk erg belangrijk voor je. Je zou dan bijvoorbeeld producten kunnen gaan verkopen op bol of je verdiepen in affiliate marketing om geld te verdienen zonder plafond los van de uren die erin steekt.

Als je die drive niet zo hebt of voelt, wil dat niet zeggen dat je daarom minder bent. Misschien zit jouw rijkdom in andere dingen dan geld. Misschien is sport, vrienden en familie of een ander hoger doel in het leven belangrijker voor je dan het hebben van veel geld.

Financiële vrijheid is erg prettig, maar natuurlijk kun je niet verwachten dat een bovengemiddeld inkomen alleen maar voordelen heeft. De uitdrukking “meer geld, meer zorgen”, klopt ergens ook wel. Het is dus niet voor iedereen weggelegd om gelukkig te worden van geld, maar er zitten zeker voordelen aan! Daarnaast is een gebrek aan geld zeker geen formule voor geluk! Zoals wel vaker in het leven is balans voor de meeste mensen de beste manier om geluk te ervaren. Het hangt af van je normen en waarden en je persoonlijke doelen in het leven of geld een essentiële bijdrage levert aan jouw geluk. Wil je meer weten over geld? Bekijk dan ook deze boeken over geld.

Over de auteur

Jasper Voorn

Mijn naam is Jasper Voorn en ik ben één van de initiatiefnemers van Mindsetters. Zaken als persoonlijke ontwikkeling, mediteren, lezen en gesprekken met succesvolle personen hebben sterk bijgedragen aan mijn eigen persoonlijke en zakelijke successen. Vanuit een passie…

Alle artikelen van Jasper Voorn

Boek van de week

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de inspiratiemail van Mind Setters

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte van het laatste nieuws voor persoonlijk ontwikkeling en groei. 
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en mis geen enkel bericht!
© Mindsetters - 2024
Made with
Web Wings
chevron-down